Catalog Republica Moldova noiembrie 2022 - aprilie 2023

> ) Maimultdecât SĂNĂTOASE! PRODUSE HAISĂFACEMBINE,

Draginoștri, Ampornittotulinspirațideunvisșighidațidevaloriprecumpasiune,libertateșiprietenie.Noicredemcămeritațisătrăițioviață bunășifericită,într-ocomunitatecareevolueazăpozitiv,constant,îndirecțiabineluicomun. Tocmaideaceea,suntemdedicațiîntotceeacefacempentruaîndepliniceeaceneasumămprinmisiuneanoastră,aceeadea crea,dezvoltașiinspiracontinuunmediuantreprenorialcaresăvăofereoșansărealăpentruaaveaoviațămaibunășifericită. Începețifiecarezialăturidenoi,cuzâmbetulpebuzeșionouăatitudine:fericițiînfiecarezi! Cudrag,CristianșiDanOnețiu, FondatoriLifeCare® MesajulFondatorilorLifeCare ®

detalilapag61 Pastădedinţicuefectdealbire, cucărbuneactiv,LifeCare® -pentruunzâmbetmaialbșidințimaisănătoși! curățăplacabacteriană protejeazădințiîmpotrivacarilordentare înlăturăcolorațileprovocatedeceai,cafea,vin,precumșialte băuturișialimentecarepătează ajutălaredareaalbuluinaturalaldințilorfărăcasmalțulsăfieafectat Unzâmbetvaloreazăcâtomiedecuvinte! Tucefacipentruzâmbetultău? Estemomentulsăaigrijă dedinţișizâmbetultău! 4085 NOU!

esteunstildeviață!  Peste5milioane declienți distincțiaiproduselornoastre  Peste2.8milioane decolete livrateprompt  Proceseșimetodologidelucru profesioniste livrateșiauditatede furnizoriderenume,cumarfiMicrosoft, TŰVAustria,KPMGșialți  Peste20demilioane de produseauajunslaclienținoștri  Metodologișiinstrumentedevânzareeficienteșiinteractive, folositedepeste1.200deantreprenorimotivați  Certificări alediverselororganismeacreditate: MinisterulSănătăți,Ecoinspect,Ecocert,ICEA,Natrue,etc  Valoareacomenziminime estede700leișibeneficiazăde TransportGRATUIT !  Omulțimedeproiectede responsabilitatesocialăcare ne-aadusîntopulfimelorCSR  Peste60demilioane deeuroacordațicașibonusuriînbani, promoți,excursi,mașini,campani,premisaucursurideinstruire  Peste 115milioane deeurocifrădeafaceri  Un brandrecunoscutșideîncredere, prezentîntoatepublicațileimportantede businesprecumForbes,Capital,Money Channelșimultealtele Compania LifeCare® ianaștere înTimișoara 2005 Primelelivrări înUngaria 2011 Livrăricătre UngariașiItalia 2012 Primelelivrăriîn Slovacia,Germania șiSpania 2016 Amlivratîn 19țări! 2017 DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ 2018-2023

ReţetaFERICIRI în3pași 1.PRODUSESĂNĂTOASE Peste300deproduseBio,naturaleșiveganeceacoperăpeste200denevoispecificeîncele7categorimaridenevoiumane. Alegeceţisepotrivește! Consumă înfiecarezi produsecurate,caresătemenținăsănătosșiînplinăformă! Lucrează înfiecarezi pentruprosperitateașiindependențatafinanciară! Contribuie înfiecarezi laeducațiapozitivăagenerațilorurmătoare! 2.OAFACEREINDEPENDENTĂ ÎțiplacproduseleLifeCare®,stiluldeviațăsănătos,fericitșiprosperșivreisăîțicâștigiunextravenitînaceastăindustrie? Ampregătitpentrutineunmodeldeafacerecareestevalidatdemideoamenicatineșicareesteușordedemarat. Trezește-ţivisurileșiacţioneazăspresuces! 3.CONTRIBUŢIE Tânăragenerațieestevitorulnațiuni.PrintabereleBioCamp,investimdepeste8aniîneducațiaapeste300deadolescențisuper-dotați aiRomâniei. Implică-teșitucavoluntarșicontributor!

4 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE SĂNĂTATEȘIIMUNITATE 4052 4483 4482 4503 4454 4453 4440 4450 4055 4588 4420 4405 4458 4053 4030 4459 4301 4044 4330 4351 4083 4605 4606 4607 4608 4609 4610 451 452 431 7085 PowerROLbyPutereaUrsului®,cuplanteBIO,LifeCare®-amelioreazădurerilemusculare Gelîncălzitor,PutereaUrsului®,cuplanteBIO,LifeCare®-efectantireumatic GelîncălzitorPutereaUrsului®cuplanteBIOKräuter®,500ml-efectantireumatic EnergyROLGhearaDracului®,cuplanteBIO,LifeCare®-energiepentrumusculaturășiarticulațisănătoase Gelrăcoritor,GhearaDracului®,cuplanteBIO,LifeCare®-relaxeazămusculaturașiarticulațile Gelrăcoritor,GhearaDracului®,cuplanteBIO,LifeCare®,500ml-relaxeazămusculaturașiarticulațile CremăpentrucorpcuarnicămontanăBIOKräuter®-efectantinflamator Gelrecuperator,BarbaTatei,cutătăneasășiplanteBIO,LifeCare®-posttraumatic UntdecorpCannabiCalm,cuCBD1000mg,LifeCare®-relaxeazămusculatura CremădecorpcutămâieșiplanteBIO,LifeCare®-relaxeazăcontracțilemusculare Cremădecorp,cugălbeneleBIO,LifeCare®-efectcicatrizant Balsam,Leaculbunici®,cuplanteBIO,LifeCare®-împotrivadurerilordecap MagicRol,cuplanteBIO,LifeCare®-reducedurerilemusculare PureOreganoOilKräuter®-80%carvacrolnatural Cremăpentrupicioare,cuureeșiplanteBIO,LifeCare®-pentrumenținereaumiditățipieli KomfortRolcuplanteBIO,LifeCare®-senzațiedepicioareușoare Loțiunepentrupicioare,cuplanteBIO,LifeCare®-relaxant Cremăîncălzitoaredepicioare,cuplanteBIO,LifeCare®-încălzeștepicioarelereci Cremăpentrupicioare,cuvițădevieșiplanteBIO,LifeCare®-îmbunătațireacirculației Loțiunepentrumasaj,cuplanteBIO,LifeCare®-efectrelaxantpentrucorp Ulei,MagicOil,LifeCare®-uleidinpeste30deplantemedicinale UleiesențialdeLavandăBIO,LifeCare®-efectcalmant UleiesențialdeLămâieBIO,LifeCare®-efecttonicșienergizant UleiesențialdeEucalipt,natural,LifeCare®-efectdecongestionant UleiesențialdeGardenie,natural,LifeCare®-efectderelaxare UleiesențialdePin,natural,LifeCare®-efectrevigorant Uleidemigdalepentrumasaj,natural,LifeCare®-puternichidratant,inodor Bomboanepentrugât,cusalvieBIO,LifeCare®-menținsănătateagâtuluișiafaringelui Bomboanepentrutuse,cuechinaceaBIO,LifeCare®-ajutălacalmareadurerilordegâtșiatusei SiropECOcufeniculșicimbru,LifeCare®-combatetuseaseacă LarynxForte,spraypentrugât,cugălbeneleBIO,LifeCare®-protejeazăgâtulșicavitateabucală 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Produsepecaretrebuiesăleai Produseinovatoaresaudesezon Legendă MUSTHAVE HOT

5 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE CELEMAIAPRECIATEPRODUSEDINARIADESĂNĂTATEȘIIMUNITATE. Încearcă-lepetoate! „Sănătateaesteostaredearmoniecompletăacorpului,minţişispiritului.” (B.K.S.Iyengar) NOU!

4052 Persoaneleactive; Sportivideocazie; Sportivideperformanță. SPECIALCREATPENTRU PowerROLbyPutereaUrsului ®, cuplanteBIO,LifeCare® amelioreazădurerilemusculare 152lei 50ml InspiratdePutereaUrsului ®,unprodusconsacrat, dezvoltatpentruaalungaoricedurere! PowerROLby PutereaUrsului ®,cuplanteBIOLifeCare® este produsulcareîțidăputereadecareainevoie! Obținutdincelemaivaloroaseplantemedicinale combinatecutehnologiademarefinețeșiunambalaj idealpentrutransport, PowerROL areoformulă concentrată,cuefectdeîncălzireceameliorează durerilemusculare,contuzileșiluxațilecepotapărea înurmaefortuluifizic. Poatefiutilizatînaintedeexerciţilefizice, pregătindmusculaturapentruefortșidupă antrenament,relaxând zonele încordate pentruorecuperareoptimă. Proprietățilesaleantinflamatorieliberează tensiuneamuscularăînurmasportului,iar datorităefectuluideîncălzireconferăostare derelaxareșiliniștireazonelorafectate. FabricatînGermania AbsorbțieRAPIDĂdatorităformuleiinovatoare EfectPUTERNICîncălzitorșiantinflamator 6 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

Cunumai55leiînLuna4dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 Gelîncălzitor,PutereaUrsului ®, cuplanteBIO,LifeCare® efectantireumatic 500ml Cunoscutde-alungulanilorcafiindcelmaibungel încălzitordinRomânia,gelulPutereaUrsului ® se remarcăprintr-orețetăunicăcecombinăputerea naturalăaplantelor,dintrecarementa,eucaliptul, ginsengulșivițadevieceprovindinmedi controlatebiologic. FabricatînGermania Fabricatîn Germania EFECTIMEDIAT de încălzireputernică încazul durerilormusculare,reumatice,articulare stimuleazăcirculaţia acţiuneemolientă ajutăla diminuareaartritei remediupentru tulburărilecirculaţieiperiferice 4483 4482 +5milioane produsevândute 252lei 250ml 169lei 7 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

129lei EnergyROLGhearaDracului ®, cuplanteBIO,LifeCare® energiepentrumusculaturăși articulațisănătoase Suprasolicitareafizicăpoatecauza probleme-atâtdisconfortfiziccâtși psihic. Stiluldeviațăsedentar,atuncicând mușchi nu maisuntfolosițiși circulațiasângeluilanivelulcorpului nuestesuficientdeintensă,poate determinaoseriedeproblemede sănătate. Pentruaevitaneplăcerileprovocate desuprasolicitareafizicăsaudestilul deviațăsedentar-EnergyROL GhearaDracului ®,cuplanteBIO,Life Care® esteprodusulinovatorinspirat deGhearaDracului ® ceîțioferă energiadecareainevoie! Cu un ambalajspecialconceput pentruaputeafiușordetransportat șideutilizat,cuoformulăobținută dinplantecubeneficiextraordinare, are un efectrapid răcoritorși energizantpentruîntregulcorp. FabricatînGermania 50ml 4503 24% REDUCERE 8 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

Cunumai55leiînLuna1dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 500ml 250ml 209lei 139lei 4453 4454 +2.3milioane produsevândute răcoreșteși relaxeazămusculatura eficientîncazul inflamaţilorarticularesaumusculare unrealefectde relaxarearticularășimusculară încazuldurerilorprovocatede febrămusculară diminueazădurerileprovocatede junghiuri Gelrăcoritor, Ghearadracului ®, cuplanteBIO, LifeCare® relaxeazămusculatura șiarticulațile Gelulesteunrăcoritor puternic,ocombinație unicădin5plante,dintre careginsengul,eucaliptul, rozmarinulșilemongrasul provenitedinmedi controlatebiologiccare răcorescarticulațile. Fabricat î nGermania 9 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE Fabricatîn Germania

Cremăpentrucorpcuarnică montanăBIOKräuter ® efectantinflamator Arnicamontanăareacțiuneemolientă,cicatrizantă, stimulatoare asupra circulațieiperiferice șiefect astringentșidecongestiv.Extractelespecialedinarnică montană,uleidemăslineșiuleideavocadoprovenitedin medicontrolatebiologicconferărelaxaremuscularăși refacerea țesuturilorafectate de lovituri(edeme, echimoze,entorse,luxați).Ajutăpieleasăîșirecapete suplețeanatural,conferindu-iunaspectcatifelatși sănătos.Extractuldearnicăîmpiedicăformareainfecților, stimuleazăcirculațiasanguina.Uleiuldinavocadose recomandăîncazulafecțiunilordermatologice(eczeme) șica hidratantaltegumentului,oferind tonusși elasticitate. Bogată în helenalină cu efecte antinflamatori și flavonoidecareîntărescvaseledesânge,cremacuarnică montană,uleideluminițanopțișiuleideavocadoface minuniînregenerareapieli. stimuleazăcirculațiasanguină ajutălaregenerareacelulară acțiuneanalgezică șicicatrizantă încetineșteprocesul deîmbătrânirealpieli FabricatînGermania 135lei 250ml 10 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE Gelulrecuperator,Barba Tatei’arelabazăo combinațieunicăde mentol,extractede tătăneasășivițădevie, lemongrasșiginsengBIO, plantealecărorproprietăți extraordinarereprezintă unrealajutorînprocesul derecuperare. Conțineingrediente provenitedinmedi controlatebiologic, recunoscutepentru proprietățilelorbeneficeîn cazuldiferitelor traumatismealeaparatului locomotor:contuzi,luxați, entorse,fracturiînchiseale oaselor,precumșileziuni alepieli. FabricatînGermania 169lei 250ml Gelrecuperator, BarbaTatei,cu tătăneasășiplante BIO,LifeCare® posttraumatic Cunumai55leiînLuna3dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 4450 4440

340lei 26% REDUCERE 100ml Ul ei de c oc os Unt de s hea Ul ei di n s emi nț e de c ânepă Ul ei de floar ea s oar el ui Ul ei I nca Vi t ami na E UntdecorpCannabiCalm,cuCBD1000mg,LifeCare® are oformulăconcentratășiultrahidratantăpebazădeuleiuri certificate.Esteidealpentrualinareaoricăruidisconfort articularsaumuscularșipentruîngrijireapieli.Consistențasa estepotrivităpentrumasajulbrațelor,picioarelor,gâtuluișia spatelui,îngrijeștearticulațile,înlăturăsenzațiadepicioare greleșiobositeșiîmbunătățeștecirculația. FabricatînUE CeesteCBD? CBDesteprescurtareadelaCannabidiol-unextractnon-psihoactivdinplantadeCanabiscunoscută șisubdenumireapopularădecânepă. StudileștințificearatăeficiențaCBD-uluidinperspectivămedicală,elfiindutilizatpentruagestiona tulburărileneurologice,precumepilepsia,anxietateașidepresia.Deasemenea,esteutilizatpentru aatenuadurerea,inflamația,insomniașimultealtele.CBD-ulsegăseștesubdiverseforme,precum uleiuri,capsule,creme,unguente. CaresuntbeneficileCBD? CBDaremultebeneficibinedocumentatepentrusănătate.Celemaicunoscutesunt:ameliorarea durerișiinflamației,susținereasănătățimintaleșiabunăstări,îmbunătățireasănătățipieli, protejareacreierului,susținereafuncțieidigestive,asistemuluicardiovascularșiasănătăți reproductive. CareestediferenţadintreCBDșiTHC? Tetrahidrocannabinolul-prescurtatTHCfacepartedindiverșicompușichimicinumițicanabinoizi caresegăsescînplantadecanabis.THCesteosubstanțăpsihoactivă,adicăpoatemodificastareade spirit,iarCBD-ulesteexactlapolulopus-nuprovoacăefectepsihoactiveșivăpermitesăvăbucurați detoatebeneficileacesteiplante. ProdusulnostruNUareefectepsihoactive! UntdecorpCannabiCalm,cu CBD1000mg,LifeCare® relaxeazămusculatura 4055 11 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE NOU! FOARTE CONCENTRAT

Cremădecorpcu tămâieșiplanteBIO, LifeCare® relaxeazăcontracțilemusculare Extractuldetămâiedincompoziția Cremeidecorpcutamâieșiplante BIO,LifeCare®,bogatînprincipi active,îngrijeșteșirefacepielealipsită defermitate,îmbătrânităprematur, conferindu-isuplețeșicatifelare. Ingredientelebiodincompoziție precumaloeverabio,gălbenelebio, rozmarinulbioșimentabiodețin puterniceproprietățidehidratare, reparareșiîntinerireapieli. FabricatînGermania 194lei 250ml 4588 24% REDUCERE 12 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

Balsam,Leaculbunici®, cuplanteBIO,LifeCare® împotrivadurerilordecap Combinațiaconcentratădinuleide eucalipt,uleidementă,uleide rozmarin,uleidemigdaleșiuntde sheaesteidealăîn: calmareadurerilordecapcu EFECTIMEDIAT eliberareacăilorrespiratori calmareasenzațilordeusturime înurmapișcăturilordeinsecte diminuareasenzațilorde obosealășinervozitate vindecareaerupțilorcutanate. FabricatînGermania 4405 109lei 15ml 135lei 250ml Combinațiadeuleidejojobașiuleide avocadoBIOestedenelipsitpentrupielea ta,iargălbeneleleBIOauefectedeosebite asuprapieli: -hidrateazășicicatrizeazăpielea -esteemolientă,antiseptică -calmeazășiajutălavindecareaarsurilor ușoare -diminueazăinflamațile -calmeazăpieleacrăpatăsauculeziuni. FabricatînGermania Cremădecorp,cu gălbeneleBIO,LifeCare® efectcicatrizant 4420 13 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

Cunumai55leiînLuna2dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 4458 155lei 60ml Fabricat î nItalia MagicRol,cuplante BIO,LifeCare® reducedurerilemusculare Cuocombinațieabsolutunicădeplanteprecumaloe vera,mușețel,rozmarin,salvie,extractdemăsline, ghearadiavoluluișiarnicămontană,dintrecare4 specicrescuteînculturiorganice. Principiulactivalingredientelor: AloeVera estecunoscutădintotdeauna pentruproprietățiledeosebitede calmareapieliinflamate,cuefect dezinfectantșihidratant. Ghearadracului esteofoartebine cunoscutăcaunadintrecelemai eficienteplantepentruîmbunătățirea mobilitățipersoanelorafectatede problemearticulare. Arnicamontana areproprietăți deosebiteantinflamatoare,fiind excelentăîncazdeluxați,contuzisau durerireumatice. Rozmarinul ,plantafrumosmirositoare, areunrolimportantderecuperareîncaz deinabilitatefizicășidurerimusculare. Beneficiextraordinare: acoperăpeste20de“tipuridedureri”şi zoneundesepoateaplica! areefectimediat areoformulăunicăşimulteplanteBIOcu proprietăţimultiple uşordefolositoriundete-aiafla(acasă,la birou,lasportetc) uşordetransportatînpoşetăsaugeantă seabsoarbetotal,foarterepede pielearămâneextremdefină,cuunmiros foarteplăcut nutemurdăreştipemâini dureazăpânăla150aplicări zonacervicală,brațe,spate, picioare,genunchi,articulați, mușchi. RECOMANDATPENTRU ACŢ I ONE AZ Ă E F I CI E NT as upr a pes t e 20 de T I PURI DE DURE RI ! 14 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

4402503 12% REDUCERE 370lei 15ml PureOreganoOilKräuter ® 80%carvacrolnatural Datorităprincipiuluiactivnumitcarvacrol,formulaexclusivăUleideOreganoSălbatic 80%carvacrol,acționeazălanivelulîntreguluiorganismșipoatefiadministratatât interncâtșiextern. Uleiuldeoregano,obținutdinfrunzeleplanteideoregano,seutilizeazădoardiluat, raportdediluare:1:20-1:50(1:20-oparteuleioregano/20părțiproduscucese diluează;1:50-oparteuleioregano/50părțiproduscucesediluează). -formulăexclusivăUleideOreganoSălbatic -spectrulargdeacoperire -uzintern/extern -susținătornaturalalorganismului FabricatînGermania 80% Carvacrol natural 15 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

4459 EF E CT I MEDI AT UȘOR DE TRANSPORT AT 127lei Combinațiaspecialădeureecuuleiuri BIOdeluminițanopțișimigdaleare efecteextraordinareasuprapieli picioarelor,precum: -ajutălatratareaeczemelor -înmoaiepieleaasprăacălcâielor. FabricatînGermania Cremăpentrupicioare, cuureeșiplanteBIO, LifeCare® pentrumenținerea umiditățipieli 4030 153lei 250ml 250ml 4301 Formulaunicădin8plante,dintrecarementășimușețel crescuteorganic,esteunrealajutoralpicioarelor: -relaxeazăpicioareleobosite -tonificășiîmprospătează -conferăsenzațiederăcorire -înmoaiepieleaaspră acălcâielor -înmoaiebătăturile dureroase -grăbeșteprocesul deregenerare FabricatînGermania Loţiunepentrupicioare, cuplanteBIO,LifeCare® relaxant KomfortRolcuplante BIO,LifeCare® senzațiedepicioareușoare 144lei 40ml RolulcuEFECTIMEDIATarelabazăo combinațieunicăde10plante,dintre carealoevera,măsline,rozmarin, lavandă,untdesheașigrâucrescute înculturiBIO.Relaxeazăpicioarele obositesauumflate;îmbunătățește circulațiasângelui;oferăsenzațiade picioareușoare. FabricatînItalia RECOMANDATPENTRU: -picioareobosite -picioareumflatedecăldură -utilizaredupăefortmuscularsporit 16 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

4044 Cremăîncălzitoare depicioare,cuplante BIO,LifeCare® încălzeștepicioarelereci Scapădepicioarelereci.Combinația unicădeurzică,arnicămontanăși rozmarinBIO,împreunăcuextractele devițădevie,castane,alantoină, cafeinășimentol,faceminuniîncaz decirculațieperifericădeficitarășide picioare reci. Mixul de plante activeazăcirculațiasanguinășioferă o senzație de încălzire tălpilor picioarelor,în timpcehidratează pieleașiolasămoaleșicatifelată. *Seaplicădoarpetălpilepicioarelor. FabricatînGermania 139lei 100ml 17 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE 4330 149lei 250ml Cremăpentrupicioare, cuviţădevieșiplante BIO,LifeCare® îmbunătațireacirculației Cuextractdevițădevie,castan sălbatic,uleideluminițanopțișiulei demăsline,cremaesteooazăde sănătatepentrupicioareletale. -îmbunătățeștemicrocirculația -dezinfecteazăpicioarele -tonicmuscularșivenos,reglează transpirația -previnedezvoltareamicozelor -acelereazăregenerareaepidermei FabricatînGermania

269lei FabricatînItalia 100ml Ulei,MagicOil,LifeCare® uleidinpeste30deplantemedicinale MagicOilesteun produsmagic ,unmixconcentratde peste 30deuleiuriesenţialedinplante medicinale,indispensabilpentruîntreagafamilie. Uleiulesterecomandatpentrutoatetipuriledepiele, inclusivpentrupieleasensibilă. 4083 10% dureridecap 2picături(masaj-zonatâmplelor) problemerespiratori 1/2picături(aplicareexternă -zonanazală) relaxare 25/30picături(încadă) împrospătareaaeruluidincasă 4/5picături(înumidificatorsauîn vasulspecialpentrupurificare) revigorareapicioarelor 10/15picături(în3litrideapă) durerireumatice 3/10picături(masajzonadureroasă) REDUCERE 30 uleiuri esenţiale 30 Cunumai55leiînLuna1dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 187lei 500ml Combinațiaspecialădearnică montană,eucalipt,pin,mentă, ienupărșibradSiberiandinloțiunea demasajajutălaorelaxareprofundă amusculaturi,cuefectcalmant asuprapielimasate. relaxeazămusculatura excelentantispastic activeazăcirculațiasanguină decongestioneazăcăilerespiratori ajutălaregenerareapieli FabricatînGermania Loţiunepentrumasaj, cuplanteBIO,LifeCare® efectrelaxantpentrucorp 18 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE 4351

Fabricate înItalia 4605 4606 4607 4608 4609 10ml 127lei Preţbucată: Uleidemigdalepentru masaj,natural,LifeCare® puternichidratant,inodor Uleiuldemigdalerelaxează musculaturașidetensioneazăcorpul, prinmasareazonelortensionatesau congestionate,întimpcehidratează pielea. 4610 FabricatînGermania 279lei 125ml 11% REDUCERE Uleiesenţial deLavandă BIO,LifeCare® efectcalmant Uleiulesențialde lavandăBIOarerol terapeuticcalmant, anti-depresiv, anti-spasmic,benefic încazdeinsomni, tensiunimusculare, stres,iritabilitate nervoasăsau migrene. Uleiesenţial deLămâie BIO,LifeCare® efecttonicși energizant Uleiulesențialde lămâieBIOarerol terapeuticde purificare,estetonic, digestiv, vitaminizant,potrivit încazdetulburări respiratori,răceli, obosealăcronică, infecțiîngât. Uleiesenţial deEucalipt, natural, LifeCare® efect decongestionant Uleiulesențialde eucaliptarerol terapeutic antiseptic,antiviral șiantireumatic, potrivitîncazde tulburărirespiratori, gâtinflamat, migrenesaudureri reumatice. Uleiesenţial deGardenie, natural, LifeCare® efectderelaxare Uleiulesențialde gardeniearerol terapeutic astringent, hipotensiv, antibacterian, potrivitîncazde icter,insomni, dezechilibre cauzatede menopauză. Uleiesenţial dePin,natural, LifeCare® efectrevigorant Uleiulesențialdepin arerolterapeutic dezinfectant, antinflamator, antigripal,potrivitîn cazdeinfecți respiratori,nas înfundat,tuse,lipsa pofteidemâncare. 19 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

Cunumai55leiînLuna1dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 235lei SiropulECOcufeniculși cimbru,LifeCare® esteun produsterapeuticpentru gâtșicăilerespiratori. Siropulesteocombinație dinmierefinădinflori,cu uleidefeniculșicimbru, areefectcalmantșiesteun ajutornaturalîncazul afecțiunilorcauzatedetuse sauiritați.Nuconține aditivi,aromeartificiale, coloranțișiîndulcitori. Siropulareefecte excepţionaleasupra aparatuluirespirator, acţioneazăîncazdetuse seacă,răguşeală,laringite şiinflamaţialegâtului. FabricatînGermania SiropECOcufeniculși cimbru,LifeCare® combatetuseaseacă 250ml 431 CuuleidesalvieBIO,bomboanele suntunremediunaturalexcelent împotrivarăceli,menținsănătatea gâtuluișiafaringelui. FabricatînGermania NUCONȚIN: gluten,lactoză,alergeni, conservanți,OMG,AZO. EchinaceeaBIOestecunoscutăpentru efectelesaledeosebiteîncazulbolilor respiratori,precumrăceală,gripă,tuse, dureridegât,întimpcestimulează sistemulimunitar. FabricatînGermania Bomboanepentrugât, cusalvieBIO,LifeCare® menținsănătatea gâtuluișiafaringelui Bomboanepentrutuse, cuechinaceaBIO,LifeCare® ajutălacalmareadurerilor degâtșiatusei 72lei 40g 451 452 20 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE 72lei 40g

Inflamațiadelanivelulcavitățibucalesaua faringeluigenereazăsenzațiadedisconfortîn gât.Agenți patogenicum suntviruși, bacterilesaudiferitelerăceli,suntprincipali factoriceprovoacăinflamațisauiritațiale gâtuluișialefaringelui. Simptomelegâtuluiiritatsepotmanifestaprin dificultățilaînghițire,dureriîngât,răgușeală, senzațiedeusturimeîngât,înroșireași umflareaamigdalelorșiafaringelui. LarynxForte,spraypentrugât,cugălbenele BIO,Life Care® contribuie lamenținerea sănătăți cavități bucale,prin acțiunea protectoareșiprinatenuareasimptomelor specificegâtuluiiritat. Acțiuneamultiplăaingredientelorprecum gălbenelele BIO, scorțișoara, menta și eucaliptulconferăunefectrapidacționând directasupraloculuiiritat. Mod de administrare: se recomandă administrareaa1-3pufuriprinapăsarea recipientuluidemaximum 3oripezi,în funcție de necesitate.Recomandatdoar persoanelorîncepânddelavârstade3ani. FabricatînItalia LarynxForte,spraypentrugât, cugălbeneleBIO,LifeCare® protejeazăgâtulșicavitateabucală 185lei 20ml 7085 12% REDUCERE 21 SĂNĂTATEȘIIMUNITATE

22 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ 21212 21197 21198 21200 21202 21213 21211 21215 21216 21258 21219 21272 21273 21274 21266 21011 21012 21013 21000 21001 21002 21003 21004 21005 21024 21025 21022 21023 3902 3909 3907 3904 3912 3911 404 403 409 424 457 4103 4106 4107 21263 21264 4544 4573 21247 21257 21246 4541 4010 4011 DemachiantbifaziccuAloeVeraBiotisima®-certificatBIO-curățădelicat LoțiunetonicăcuAloeVeraBiotisima®-certificatăBIO-tonificășihidratează Serantiridpentrufață,FaceSerumcuPentavitin®,LifeCare® Serantiridpentruochi,LiftingEyeSerumcuNeodermyl®,LifeCare® Cremăhidratantădezi,cuSepiliftDPHPșiLipactiveIncainchi,LifeCare® Cremănutritivădenoapte,cuSepiliftDPHPșiLipactiveIncainchi,LifeCare® InstantPerfectioncuuleidearganșiluminițanopțiBIOBiotisima® Cremădefațăpentruestompareapetelor,cuNeurolightșiSepiwhite,LifeCare® WrinkleFilerBiotisima®-reduceaspectulridurilor LiftingSerumBiotisima®-soluțiapentruuntenferm Uleipentrupărsipiele,MagicElixir,cuplanteBIO,LifeCare®-acțiuneinstantă Mascămagneticăantirid,MagneticMask,LifeCare®-tehnologieinovativă SerCoenzimaQ10pentruuntenferm,TheVitaminBox,LifeCare®-fermitate SerVitaminaCpentruuntenluminos,TheVitaminBox,LifeCare®-luminozitate SerVitaminaB3pentruuntenfărăimperfecțiuni,TheVitaminBox,LifeCare® CremăULTRAhidratantă,cuSPF15șiacidhialuronic,LifeCare® FonddetenBiotisima®-bejdeschis(light) FonddetenBiotisima®-bej(medium) FonddetenBiotisima®-bejînchis(dark) RujBiotisima®-nude(nude) RujBiotisima®-roz(pink)HOT RujBiotisima®-teracota(teracota) RujBiotisima®-corai(coral) RujBiotisima®-roșu(red) RujBiotisima®-roșuprofund(deepred) TușdeochiBiotisima®-negru TușdeochiBiotisima®-maro MascaraBiotisima®-negru MascaraBiotisima®-maro Parfumdepoșetă,SeeStephanie(8ml),LifeCare® -aromăfructată Apădeparfum,Kis&Go,LifeCare® Apădeparfum,SeeStephanie,LifeCare®-aromăfructată Parfumdepoșetă,KisandGo(8ml),LifeCare® -aromăflorală ApădeparfumHappybyHoriaBrenciu-pentrubărbați ApădeparfumHappybyHoriaBrenciu-pentrufemei Șamponantimătreață,cuextractdeplanteBIO,LifeCare®-împotrivamătreți Șamponpentrupărgras,cuurzicăBIO,LifeCare®-efecttonifiant Șamponpentruvolum,cumușețelBIO,LifeCare®-volumșistrălucire Balsampentrupăr,cuplanteBIO,LifeCare®-hrăneșteintenspărul Mascădepăr,cuuleidemăslineBIO,LifeCare®-hrăneșteșiregenereazăpărul Șamponfortifiant,curozmarinBIO,LifeCare®-întăreștefiruldepăr ȘamponPHYTELENECOMPLEX,cuusturoișiplanteBIO,LifeCare®-regenerare Șampon,geldedușșispumantdebaie3în1,cupantenolșiPHYTOCOMPLEX coadacalului,LifeCare®-sănătateașifrumusețeapăruluișiapieli Șamponîmpotrivacăderipărului,cucofeinășiplanteBIO,LifeCare® Serpentrustimulareacreșteripărului,cucofeinășiplanteBIO,LifeCare® Deoantiperspirantrol-on,cumușețelșirozmarinBIO,LifeCare® GeldedușcutrandafirsălbaticșiplanteBIOKräuter®-efectrelaxant Geldedușșispumantdebaie2în1,TreasuredRose,cuapădetrandafiriBIO,LifeCare® Naturaldeo,TreasuredRose,cuplanteBIO,LifeCare® Cremădecorp,TreasuredRose,cuapădetrandafiriBIO,LifeCare®-îngrijirecomplexă Gelintim,cumușețelșiplanteBIO,LifeCare®-PHspecificzoneiintime Săpunpentrucorp,cucocosșiuleidepalmier,LifeCare®-curățădelicatpielea 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4011 4012 4013 4000 4104 4545 4546 4571 4430 4320 4585 4620 4019 4600 4102 4046 4054 4040 4051 4412 4082 4623 4504 4047 4048 4569 4457 4456 4582 4455 4080 4079 4085 Geldeduș,cueucaliptBIO,LifeCare®-energizant Geldeduș,cupinșiplanteBIO,LifeCare®-revigorant Geldeduș,curoinițăBIO,LifeCare®-calmant Săpunlichid,cumușețelșigălbeneleBIO,LifeCare®-calmareșiregenerare Săpunlichid3în1,culavandășiplanteBIO,LifeCare®-relaxeazăsimțurile Cremădemâini,cuuleidinsâmburidestrugurișimigdaleBIO,LifeCare®-hidrateazăintens CremăcuuleidinsâmburedestrugurișigălbeneleBIOKräuter®-hidratareșiregenerare CremădefațăcumușețelBIO,LifeCare®-hrăneșteșicalmeazăpielea Cremăpentrucorp,cuuleidearganBIO,LifeCare®-efectcalmantșiemolient Cremăpentrucorp,cuuntdeSheașiplanteBIO,LifeCare®-protejeazășicalmează Cremăpentrucorp,cuuleidecânepășiplanteBIO,LifeCare®-regenerareșihidratareintensă Exfoliantcuacidhialuronicșiuleidecânepă,LifeCare®-pentrufațășicorp UntdeShea,natural,LifeCare®-stimuleazăregenerareațesuturilor Balsamdebuze,cugălbeneleBIO,LifeCare® -protectorșihidratant CremăcusărurimineraleKräuter®-efectremineralizant Gel,cuextractdeMelc,LifeCare®-recuperareșiînfrumusețare Gelanticeluliticsensitivetouch,cumentăBIO,LifeCare®-fărăefecttermicdeîncălzire Gelanticelulitic,cumentăBIO,LifeCare®-efecttermic GelanticeluliticcumentăBIOcuaplicatorKräuter®-masajprinpresopunctură Gelpentrucalmareairitaților,cumentăBIO,LifeCare®-revigoreazășirelaxeazăpielea GeldeAloeVeraBIO,LifeCare®-hidratareșiregenerare Cremăregenerantă,cupantenol5%,LifeCare®-pentrubebeluși,copi,adulți CremăpentruîngrijireintensivăcucătinășiplanteBIO,LifeCare® Șamponșigeldeduș,Baby,cualoeverașiplanteBIO,LifeCare®-pentrubebelușișicopi CremădecorppentrubebelușicuAloeVerașiplanteBIOKräuter®-pentrubebelușișicopi Șamponșigeldeduș2în1pentrubărbați,cuplanteBIOKräuter®-îngrijirecompletă Deorol-onMann,cugălbeneleBIO,LifeCare®-protejeazăpieleasensibilă Geldebărbierit,Mann,cugălbeneleBIO,LifeCare®-reduceiritațile AftershaveloțiuneKräuter®Mann-revigoreazășiîngrijeștepielea AftershavebalsamcugălbeneleBIOKräuter®Mann-îngrijeștepieleairitată Pastădedințigel,protejeazădințișigingile,cualoeveraBIOKräuter® Pastădedinți,cuextractdemușețelBIO,LifeCare®-fortificareșiprotecție Pastădedințicuefectdealbire,cucărbuneactiv,LifeCare® Produsepecaretrebuiesăleai Produseinovatoaresaudesezon Produsenoiînportofoliu Legendă NOU MUSTHAVE HOT 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

23 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ CELEMAIAPRECIATEPRODUSEDINARIADEFRUMUSEŢEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ. Încearcă-lepetoate! „Oricineareabilitateadeavedeafrumuseteanuvaîmbătrăniniciodată.” (FranzKafka) , NOU!

Demachiantbifaziccu AloeVeraBiotisima® certificatBIO-curățădelicat Îțioferimundemachiant pebazădealoeveraBIOși uleidemacadamiaBIO,o formulăextremde eficientăpentru îndepărtareacuușurințăa machiajului. Eficiențaestedatăde structuradublăa demachiantului: uleișiloțiune. Demachiază, hidrateazășiconferă luminiozitatetenului. FabricatînUE Pebazădealoevera BIO,cimbruBIOșililiac devarăBIO,loţiunea tonicăesteoparte esenţialăînrutinade îngrijireatenului, folosindu-seimediat dupăetapadecurăţare apieli.Eaechilibrează, hidrateazăși revitalizeazătenul. 99.76%din ingredienteprovindin medinaturale. FabricatînUE Loţiunetonicăcu AloeVeraBiotisima® certificatăBIO -tonificășihidratează 275lei 150ml 254lei 150ml 21208 21212 24 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

Încurândcu nouldesign Încurândcu nouldesign SerulconțineNeodermyl ®,odescoperire spectaculoasă,osursădebio-energiepurăce reactiveazănaturalproducțiadecolagenși elastină.Esteechivalentulneinjectabilal colagenuluișielastinei,fiindpremiatcu”Gold Winner”pentrucelmaibuningredient. 15%reducerea volumuluișiadâncimi ridurilorînnumai 15zile. Nuconține parabeni, SLS,silicon. FabricatînUE FabricatînUE Serantiridpentruochi,LiftingEye SerumcuNeodermyl ®,LifeCare® stimuleazăproducțiadecolagen 337lei 30ml Areostructurăidenticăde carbohidrațicuceaapieli umane.Pentavitin® este uningredient100% natural,creatdinplante, ceasigurăohidratare imediatășiînprofunzime, generândunrezervorde hidratarepentruten,care dureazăpânăla72deore. Serantiridpentrufaţă, FaceSerumcu Pentavitin®,LifeCare® hidrateazăînprofunzime 315lei 30ml CE L MAI I NOVAT I V I NGRE DI E NT CE LMAI I NOV AT I VI NGREDI ENT PREMIAT INTERNATIONAL GOLD WINNER PREMI AT I NTE RNAT I ONAL ! CE LMAI BUNI NGRE DI E NT 21198 21197 25 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

Cremahidratantădezi,cu SepiliftDPHPșiLipactive Incainchi,LifeCare® regenereazăpielea Ocremăspecialăcuefectanti-ageing,bazatăexclusiv peoformulăintegralnouăcareîngrijeșteșihidratează pielea.Conține SepiliftDPHP pentruotriplăacțiune: tonifierea,hidratareașicorectarearidurilor.Înplus, produsulconține Lipactive Inca Inchi ,ingredient certificatECOCERT–celmaibogatuleivegetalînOmega 3,6și9.Datorităconținutuluisăuunic,acestapermite restaurareabariereiepidermiceșiaelasticitățipieli. Maimultdecâtatât,mențineniveluldeapădinpiele, astfelcreștehidratareașiajutăpieleauscatăși degradată. FabricatînUE 21200 300lei 50ml Cremănutritivădenoapte,cuSepilift DPHPșiLipactiveIncainchi,LifeCare® certificatăBIO -hidrateazăpielea 305lei ultimadată încatalog Ceamaimareactivitatederefacereațesuturilorareloc noaptea.Formulasanouăarelabazăceledouăingrediente revoluționare:SepiliftDPHPșiLipactiveInca Inchicareajutășisusținacestprocesîntimpulnopți acțiunetriplădetonifiereasuprațesutuluiepidermic activitatedehidratareîndelungată activitateantiridîndelungată FabricatînUE 50ml 21202 26 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

21213 27 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ Consistențacatifelată,incredibildefinălaatingere,acoperă complet,instantaneușiuniformridurilesaualteimperfecțiuniale tenului.Prinaplicareacremei,tenulseuniformizează,pielea devinecatifelată,întimpceuleiuriledearganșiluminițanopți BIOhrănescșihidrateazăpielea. EFECTIMEDIAT REZULTATEINCREDIBILEASUPRATENULUI TEXTURĂEXTREMDEFINĂ,careseîntindefoarteușor MIROSFOARTEPLĂCUT ULEIURILEBIOdeARGANșiLUMINIŢANOPȚIhrănescșihidrateazăpielea Tenulperfectnumaiesteunmit! Obțineuntenperfectdoarprintr-o simplăaplicare! InstantPerfectionestesoluțiaideală! Prinsimplaaplicareaprodusuluitenulse uniformizează,riduriledispar,pieleadevine catifelatășimată,plinădestrălucirenaturală! INSTANTPERFECTIONesteidealcabazăde machiajsauprimer,asigurăobunăaderențăa produselordemake-up,darșirezistențalorpe totparcursulzilei. FabricatînGermania InstantPerfectioncuuleideargan șiluminiţanopţiBIOBiotisima® asigurărezistențamachiajului 465lei 30g

21211 28 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ Cremădefaţăpentruestomparea petelor,cuNeurolightșiSepiwhite, LifeCare® estompeazăpetelecauzatedevârstă Cremaacționeazăasuprapetelorînchise,datorate înaintăriînvârstă,prinacţiuneaunoringrediente activedeultimăgeneraţiecumarfiNeurolight.61 GşiSepiwhiteTMMSH,certificateEcocert favorizeazăestomparea,scădereaînintensitate șireducereadimensiunipetelorpigmentate inhibăproducțiademelanină acționeazăînmodnaturaldatorită ingredietelordelicatecupielea hidrateazășihrăneștepielea FabricatînUE 325lei 50ml Testelecliniceauarătatdiminuarea suprafețeipetelorcupânăla63,4% după42deziledefolosire!

Cunumai55leiînLuna4dinProgramul deBunVenit!Detaliilapag.86-87 Cunumai55leiînLuna4dinProgramul deBunVenit!Detaliilapag.86-87 Un produsrevoluționarcare reduceaspectulridurilorprin umplereașinetezireaacestora. Acţioneazăinstantșiscade semnificativaspectulridurilor timpdepânăla8ore. FabricateînUE WrinkleFiler Biotisima® reduceaspectulridurilor 630lei Alternativă la injectărilecu botox Prețde10orimaimic Soluțienaturală Efectmaxim 630lei 20ml 20ml Ceamaisimplășiușoarăsoluțiepentruun tenferm.Pemasurăceînainteziînvârstă, pieleadinjurulochilordevinedinceînce maisubțire,faptcefavorizeazăapariția inesteticelorriduri.Deșicauzelecareduc laaparițiaridurilorsuntmultiple,rezultatul esteacelași:pierdereacolagenuluicare areroluldeamenținepieleafermă. LiftingSerum Biotisima® soluțiapentruuntenferm Efectinstant deîntinerire! 21216 21215 21% REDUCERE 21% REDUCERE 29 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

Cunumai55leiînLuna3dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 MagicElixirestecuadevăratmagic-cutexturasaușoarășifinăcaomătase areoacțiuneinstantădeprotejareșireparare.Esteidealatâtpentrupărcâtși pentrufață-osingurapicăturăestesuficientăpentruavătrezisimțurileolfactiveșitactile. Păr: idealpentrupăruluscatșideteriorat-câtevapicăturipelungimeafirului sauaplicatepevârfuriilvortransformainstantîntr-unpărmătăsosșimoale. Seaplicăpepărulcuratînaintesaudupăuscare,pentruprotecțieșihrănire. Faţă: idealpentrupieleauscatășisensibilăsauiritată-ajutălarestabilirea echilibruluinatural,creșteelasticitateapielișioferăohidratareintensă. Pentruopieleluminoasă,maifinășimătăsoasă. FabricatînItalia 442lei 30ml Uleipentrupărșipiele,MagicElixir, cuplanteBIO,LifeCare® acțiuneinstantă 21258 12% REDUCERE 30 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

Cunumai55leiînLuna4dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 Încurândcu nouldesign Mascămagneticăantirid,MagneticMask,Life Care® -rezultaterealeșiacțiunelanivel celular.MascaMagneticăBiotisima ® areo formulăcutotulspecialăbazatăpeparticulede fierșiîmbogățităcuingredienterevoluționare îndomeniulanti-aging. Modul“magic”deîndepărtarecuajutorul magnetuluiactiveazămicrocirculațialanivelul pieli,crescândcapacitateaderegenerare, astfelobținemuntenenergizatșisănătos. Conține40%ingredienteactivediferite,care acționeazăsinergicpentruaneteziriduriledin zonaochilor,conferindun efectdelifting tenului. Ingredienteleactivecomponenteacționează împreunăpentruaoferiunefectdeliftingde pânăla8ore. FabricatînUE Mascămagneticăantirid, MagneticMask,LifeCare® tehnologieinovativă 695lei 50ml 21219 17% REDUCERE 31 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

32 BEAUTYANDPERSONALCARE 210lei 15ml 210lei 15ml 210lei 15ml 21272 21273 21274 21% REDUCERE 21% REDUCERE 21% REDUCERE SerCoenzimaQ10 pentruuntenferm, TheVitaminBox,LifeCare® fermitate SerVitaminaC pentruuntenluminos, TheVitaminBox,LifeCare® luminozitate SerVitaminaB3pentru untenfărăimperfecţiuni, TheVitaminBox,LifeCare® fărăimperfecțiuni CoenzimaQ10 -ajutălareducerearidurilor precumșialinilorfine,combate fotoîmbătrânireașireducedistrugerea fibrelordecolagendințesuturipentruo pielecuaspecttânăr. FabricatînGermania VitaminaC -promoveazăsinteza colagenului,conferindtenuluiluminozitate șireducehiperpigmentareaacestuiaprin reducereasintetizărimelaninei. FabricatînGermania VitaminaB3(Niacinamide) -areroluldea combateimperfecțiunilepieli,reglează excesuldesebumpentruuntenrevitalizat, hidratat. FabricatînGermania

33 BEAUTYANDPERSONALCARE 10% REDUCERE 21266 CremaULTRAhidratantăcu AcidHialuronic șifactordeprotecțiesolarăconțineunmix de 7extractenaturale precum:magnolie, mușețel,scoarțădesalcie,ceaiverde,tuia, grapefruitșipropolis,cuunputernicefect antioxidantșidehidratare,idealpentru pieleasensibilă. FabricateînGermania CremăULTRAhidratantă, cuSPF15șiacid hialuronic,LifeCare® ingredientenaturale 569lei 50ml 21272 21273 21274 130lei 15ml 130lei 15ml 130lei 15ml Reducere % Lafiecare CremaULTRAHIDRATANTA cumpericu ) ) unSerpentruten laalegere!

FonddetenBiotisima® certificatBIO Redațiaspectulperfectșiradiantaltenului, cuunfonddetencremos,hrănitorșicuo puteredeacoperiremediespremare.Cuun conținutbogatdeuleidearganBIO,flori, frunzeșitulpinădesalvieBIO,vitaminaEși alteingredientenaturale,produsuleste perfectpentrupieleasensibilă,fiind certificatBIO. FabricatînItalia bejdeschis (light) 21011 bej (medium) 21012 bejînchis (dark) 21013 30ml 225lei 34 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

35 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ FabricatînItalia FabricatînItalia FabricatînItalia MascaraBiotisima® certificatBIO CuunconținutbogatdeuleiBIOdemigdale, uleiBIOdinsâmburidecaise,cearădealbine organică,glicerinăorganică,cearăBIOde palmier,uleidejojobaBIO,flori,frunzeși tulpinădesalvieBIO,untdesheaorganic, vitaminaEșialte ingrediente naturale, produsulesteexcelentpentrupersoanelecu sensibilitateînzonaochilor,fiindcertificat BIO. Obține gene incredibilde seducătoare! Aplicatorulafostspecialcreatatâtpentru genelemicicâtșipentrugenelemari,pentru oaplicareprecisășioacoperireuniformă. 21022 21023 maro negru 21024 21025 negru maro 6ml Tușdeochi Biotisima® certificatBIO Tușuldeochiareun pigmentputernicși traseazăliniprecise. Vârfulsubformăde pensulăpoatefi folositcufoartemare ușurințășiprecizie. Pebazădeuleide arganBIOșiflori, frunzeșitulpinăde salvieorganică. 4ml 165lei 173lei Cuunconținutbogatdeuntdecacao organic,cearădemăsline,uleidericin organic,uleidemăslineorganic,cearădin caise,vitaminaEșialteingredientede originevegetală,rujurileBiotisima ® lasă buzelemoișihidratate,naturalcolorate. Pigmențispecialiconferăoculoareintensă, volumșiunaspectsănătos. 155lei RujBiotisima® 4g nude 21000 roz 21001 teracota 21002 corai 21003 roșu 21004 roșuprofund 21005

Notevârf: piersică,portocaleamare Notedemijloc: frezie,trandafir,iasomie,magnolie Notebază: mosc,ambră,lemndecedrupatchouli Notedevârf: fructeșifrunzede coacăzenegre,citrice,bergamot Notedemijloc: crin,iasomie,trandafir,caise Notedebază: vanilie,chihlimbar 3907 Apădeparfum,See Stephanie,LifeCare® aromăfructată Femininșidulce,parfumulKis&Go,LifeCare® este echilibrulperfectdintremireasmășiartacompozitiei unuiparfum.Ambalajulelegantșimodernalparfumului esteoadaptareartisticăaculoriloranului2016(rose quartz&serenity),iarsticlaelegantășicapaculfloral exprimăaromadinpunctdevederevizual. FabricatînUE Apădeparfum, Kis&Go,LifeCare® aromăflorală 210lei 3909 Cunotedevârfdepiersicășiportocaleamare,parfumul SeeStephanieteinvăluieînplenitudineasa,teaducefață înfațăcuemoțile,amintirileunortrăirisauimaginile oamenilordragidinviațata.Aromadulceareputereadea tetranspuneîntr-untărâmmistic,undeparcătotuleste posibiliarTUeșticentrultuturorposibilităților. FabricatînUE 210lei Parfumde poșetă, KisandGo (8ml), LifeCare® aromă florală Parfumde poșetă,See Stephanie (8ml), LifeCare® aromă fructată 55lei 50ml 50ml 8ml 8ml 55lei 3902 3904 18% REDUCERE 15% REDUCERE 18% REDUCERE 15% REDUCERE 36 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ Încurândcu nouldesign Încurândcu nouldesign

Apădeparfum HappybyHoriaBrenciu pentrubărbați Învăluie-teîntr-ostaredebinecuaromele delicateșipersistentealeapeideparfum HappybyHoriaBrenciu.Notelefructatede coacăzenegreșiesențeleproaspetede frezie,crinșitrandafirsuntperfectepentru femeilecarevorsăiasăînevidențăîntr-un moddiscret. Mirosulesteîmbogățit cuacorduriproaspetede vanilieșichihlimbar,care facdincompozițiadelicată parfumulperfectpe timpdezi. FabricatînUE 10% REDUCERE 10% REDUCERE Apădeparfum HappybyHoriaBrenciu pentrufemei 3912 3911 379lei 379lei 50ml 50ml Noteledevârfteîncântăcuaromeirezistibile șiplinedeprospețimedebergamotășilichen, iarinimaparfumuluiesteînvăluitădeuniz delicatdegaroafășimușcată. Aromacondimentatădată denucșoarășiscorțișoară, completată de mirosul puternicșirevigorantal lemnuluidesantalșicedru facdin apa de parfum #Happyacesoriulperfect pentru bărbatulmodern, elegantșiseducător. FabricatînEU 37 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

404 Șamponpentrupărgras, cuurzicăBIO,LifeCare® efecttonifiant Șamponpentruvolum, cumușeţelBIO,LifeCare® volumșistrălucire Fabricateîn Germania 125lei UrzicaBIO,bogatăînvitamine,minerale, calciu,fier,magneziu,clorofilăși substanțeproteice,normalizeazăfuncția glandelorsebacee. Șamponantimătreaţă,cu extractdeplanteBIO,LifeCare® împotrivamătreți Pebazădeplantedintrecaremușețelul, roinița,mentașiarnicamontana crescuteorganic,șamponulacționează împotrivamătreți,curățăpieleacapului șiîntăreșterădăcinafiruluidepăr. Mixuldemușețel,ginseng,gălbenele șirozmarinBIOesteexcelentpentru păruluscatșideteriorat.Îioferă strălucire. 500ml 403 409 38 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

139lei 500ml Formulabogatăîn extractedeplante BIOhrănește, regenereazăși revitalizeazăfirulde păr,lăsându-l mătăsos,supluși ușordepieptănat. Datorităconținutului bazatpeextractedin floridemușețelși roiniță,provenitedin medicontrolate biologic,balsamul hrăneșteintenspărul delarădăcinăpână lavârf,tratează vârfuriledespicate, măreșterezistența firelordepărla rupereșilaacțiunile dăunătoareale mediului. Extractuldemușețel oferăstrălucire naturalăpetoată lungimeafiruluide păr. FabricatînGermania Balsampentrupăr,cu planteBIO,LifeCare® hrăneșteintenspărul 424 Cunumai55leiînLuna1 dinProgramuldeBunVenit! Detaliilapag.86-87 457 Mascădepăr,cuuleide măslineBIO,LifeCare® hrăneșteșiregenereazăpărul 179lei 300ml Mixuldeuleidemăslineșiuleide arganhrăneștefiruldepăr, revitalizeazășiregenereazăpărul, întimpceîllasămoaleșiușorde pieptănat.Recomandatăpentru toatetipuriledepăr. FabricatînGermania 39 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

4106 3% REDUCERE F ĂRĂ MI ROS DE US T UROI F ĂRĂ MI ROS DE US T UROI Șamponulregenerantcu PHYTELENECOMPLEXarela bazăusturoi,extractede urzicăBIOșimentăBIO, urzicăalbă,năsturel,iederă, rozmarin,mușețel,brusture, pinșiarnică,avândun parfumdelicat,idealpentru uzulzilnic. Ingredienteleacționează sinergicșicomplementar asupraglandelorseboreice, stimulândrădăcinilepărului, oferindnutriențiesențiali. FabricatînGermania 179lei 500ml ȘamponPHYTELENE COMPLEX,cuusturoiși planteBIO,LifeCare® regenerare Cunumai55leiînLuna3dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 Șamponfortifiant,cu rozmarinBIO,LifeCare® întăreștefiruldepăr Încurândcu nouldesign Rozmarinulafostrecunoscut dintotdeaunacaoplantă terapeuticăcuefectedeosebite asupraorganismuluiuman,atât prinfolosireasacaingredient culinar,câtșiînprodusele cosmetice.Substanțaprincipală dinaceastăplantăeste carnosolul ,cuefectputernic antinflamatorșiantimicrobian. Șamponulareunparfum naturalputernicaromatizat, faceospumăfinăși lasăpărulmoaleși catifelat. FabricatînGermania 145lei 500ml 4103 40 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

10% REDUCERE Coadacaluluiesteoplantăcunoscutăşifolosită încădinantichitate,extrem debogatăîn minerale,celmaiimportantfiind siliciul cunoscutșisubnumeledemineralulfrumuseți. Siliciulstimuleazăproducţiadecolagencare este foarte importantă pentru menţinerea frumuseţişisănătăţipăruluișiapieli. Șampon,geldedușșispumantdebaie3în1,cu pantenolșiPHYTOCOMPLEXcoadacalului,Life Care® împiedicăîmbătrânireaprematurăapieli şiesteunbunremediupentrupărulfragil, întăreștefireledepăr,combaterupereafirelorși despicareaacestoralavârfuri. PantenolulsauprovitaminaB5esterecunoscut pentruefectulcalmant,reparator,hidratantși antinflamatoralpieli,utilizatfrecventșiîn aplicați capilare pentru fortificarea și înfrumusețareapărului. FabricatînGermania Șampon,geldedușșispumant debaie3în1,cupantenolși PHYTOCOMPLEXcoadacalului, LifeCare® sănătateașifrumusețeapăruluișiapieli 500ml Utilizare3în1 Formulăterapeutică PHprietenoscupielea Pentrutoatetipuriledepăr 185lei 4107 41 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

Cunumai55leiînLuna2dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 18% DISCOUNT conţinutbogatîncofeină: revitalizeazăscalpul întăreșterădăcinafiruluidepăr protejeazăîmpotrivafactorilorexterni conţineurzicăBioșimentăBio: împiedicăaparițiamătreți luptăîmpotrivacăderipărului stimuleazăcreștereadensitățiși grosimifiruluidepăr pentrutoatetipuriledepăr fărăparabeni fărăcoloranți fărăuleiuriminerale efectdublu:împiedică aparițiamătreți/împiedică cădereapărului FabricatînGermania Șamponîmpotrivacăderi părului,cucofeinășiplante BIO,LifeCare® întăreșterădăcinapăruluiși combatemătreața 250ml 380lei 21263 42 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

Cunumai55leiînLuna2dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 <<STUDIU:>> *Evaluareindividuală:12pesoane:6femei+6 bărbați;Vârsta:între30și60deani;Căderedifuzăa părului;Perioadadetestare:24săptămâni Rezultat: Efectevizibile→creșteresemnificativăa densitățipărului:femei17,7%/bărbați10,7% Rezultatevizibile după 24săptămâni dezvoltatpentruareduce pierdereatemporară,ereditară sauhormonalăapăruluișipentru apromovacreștereapărului Cofeina,ingredientuldebază, alăturideUrzicaBioșiMenta Biodincompoziţie: stimuleazăcirculațiasanguinăla nivelulscalpului protejeazărădăcina refacestructurafiruluidepăr oferăenergianecesarăcreșteri sănătoaseaacestuia pentrutoatetipuriledepăr FabricatînGermania Serpentrustimularea creșteripărului,cucofeină șiplanteBIO,LifeCare® împotrivacăderipărului 30ml 399lei 14% REDUCERE 21264 43 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

Geldedușcutrandafirsălbatic șiplanteBIOKräuter ® efectrelaxant Geldeduşrelaxant,ce arelabazăocombinaţie ineditădeingrediente BIO,precumarnica montană,muşeţelulşi urzica,combinatecu trandafirulsălbatic. Curăţădelicatşiconferăo staredebunădispoziţie, fărăauscapielea. Efectele“miraculoase” aleplantelor componentealintă şimţurileşilasăpielea finăşicatifelată. FabricatînGermania 127lei 4573 250ml Deoantiperspirant rol-on,cumușeţel șirozmarinBIO, LifeCare® calmeazăpieleairitată 110lei 50ml MixuldeplanteBIOcalmează pieleairitatădupăepilare, hidrateazășiprotejeazăzona debacteri.Lasăpieleacuun mirosplăcutșiproaspăt,nu blocheazăporișinuinhibă transpirația. Nuconţineparticulede aluminiușicoloranţi artificiali. FabricatînGermania Nu c onţ i ne par t i c ul e de al umi ni u ș i c ol or anţ i ar t i f i c al i ! Fără Aluminiu 4544 44 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

Cunumai55leiînLuna2dinProgramul deBunVenit!Detalilapag.86-87 Cremadecorp,TreasuredRose,cu apădetrandafiriBIO,LifeCare® estespecialcreatăpentruaoferi pielioîngrijirecomplexă:hidratează înprofunzime,asigurăprotecție împotrivafactorilorexterni,conferind catifelareșiunaspectradiant. Cremădecorp,Treasured Rose,cuapădetrandafiri BIO,LifeCare® îngrijirecomplexă 220lei 200ml Geldedușșispumantdebaie2în1,TreasuredRose,cuapăde trandafiriBIO,LifeCare® esteunprodusirezistibilpecaretrebuie săîlai!Spumasacatifelatăcuparfumfinfloraltevarelaxașirăsfăța înfiecarezi.Formulacremoasăcurățădelicat,previnedeshidratarea șisusținerefacereabariereinaturaledeprotecțieapieli. FabricateînGermania Esteimportantsăneiubimșisăneîngrijim fiecareparteacorpului. Pieleadinzonaaxilarănecesităoîngrijire adecvată.Mirosurileneplăcuteși transpirațiasuntdoarcâtevadintre problemelepecarelepoțiîntâmpinadacă neglijeziaceastăzonăacorpuluișinuîi oferiigienașiîngrijireacorespunzătoare. Deorolon-uldecareainevoie-cuo acțiuneblândăcearelabazăingrediente naturaleșiorganice,îmbogățitcuunmixde ingredienteactivecareacționeazăsinergic, balansândprocesuldetranspirație. Îngrijeștepieleasensibilășioînvăluie într-oaromăsubtilădetrandafiri. Fărăsăruridealuminiu Acțiune24h Fărăalcool FabricatînItalia 21% REDUCERE 20% REDUCERE Geldedușșispumantdebaie2în1, TreasuredRose,cuapădetrandafiri BIO,LifeCare® cuapădetrandafiriBIO 135lei 50ml 21246 21247 21257 15% REDUCERE Naturaldeo,TreasuredRose, cuplanteBIO,LifeCare® fărăsăruridealuminiușialcool 179lei 200ml 45 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ

Gelintim,cumușeţel șiplanteBIO,LifeCare® PHspecificzoneiintime CuunPHspecialcreatpentruaciditatea mucoasei,gelulpebazădeplanteBIO curățădelicat,hidrateazășiprotejează pieleadinzonaintimă. FabricatînGermania 4541 4010 Săpunpentrucorp, cucocosșiuleide palmier,LifeCare® curățădelicatpielea 59lei 100g Extracteledinuleide cocosșiuleidepalmier lasăpieleamoaleși catifelatădupăfiecare spălare,avândproprietăți puternicedehidratare. Idealpentruuzulzilnic. FabricatînGermania Încurândcu nouldesign 46 FRUMUSEȚEȘIÎNGRIJIREPERSONALĂ 165lei 500ml

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5