Catalog Republica Moldova - 2022

ETIMPULsăaisucesîn Avem4maricategori: Apropo,fiecarecategorieconţineșimaterialesemnalizatecorespunzător: IaacumATITUDINEAdeLiderLifeCare® șisetează-țicaobiectivSUCESUL! 1.Compania: CineesteLifeCare®? Scurtistoric Misiune.Viziune.Valori.Promisiune ProduseleLifeCare® Cumlivrăm? 2.Afacerea: Benefici Instrumente Griladerecompensare Terminologie:Titulaturișiniveluridecalificare PrincipidebazoaleactivitățiunuiLiderLifeCare® 3.Câștigurile: CumcâștigiînLifeCare®? Bonusuriderețea Construcțiaretelei Simularevenit 4.Campanile: Campanișiprogramedestimulare acreșteriechipeitaleșiimplicita afaceritale Sucesulseclădește,treaptăcutreaptă,cărămidăcucărămidă!Cufiecarepas,eștimaiaproapedevisultău! Cefacemnoipentrua-țisusțineVISUL?MAGIE!Venimînajutorultăucucampani,programedestimulare,webinarideînvățareșiolibrărieonline–LifeCareAcademy! ClickpeeleșifiecareteducelamaterialulcorespunzătordinLifeCareAcademysaudepe www.club.life-care.com. Nuaiaceslatoate?IalegăturacuSponsorul/Liderul/Diamantuldinacăruiechipăfaciparte–înseamnăcăai nevoiedesprijinulșiexplicațilelui! SimplucâtaiziceHappyeveryday! Caresuntprincipaleleavantaje: -Ailaîndemână„GhiduldesucesLifeCare”; -Ailaîndemânămaterialeleșiinformațilenecesarepentrustrategialunară; -Înțelegișiexplicimaiușorcaresunt„primipași”; -Poțifioriundeaiaceslainternetșidepeoricedispozitiv(laptop,tabletă,telefon); -Poțiînțelegemaiușorcampanileșiinstrumentele; -Ailibertateadeaalegecaresuntcampaniledeinterespentrutineșicumsămaximizezibeneficile; -Aiflexibilitateadeasimulacâtvreisăcâștigi,subatentaîndrumareasponsorului/liderului/diamantului echipeidincarefaceparte; -Simulezicunoipartenerivenitulpecareîlpotcâștiga; -Parcurgimaterialelealăturideoamenilaînceputdedrumșieitepotîntrebadoardetali; -Poțisăîțifaciostrategiedeîndeplinireaobiectivelormaiușoralăridesponsorul/liderul/diamantulechipei dincarefaceparte; -Poțicoordonamaiușorechipadeladistanță; -Realizeziîntâlniri1la1,onlinesauofflinepentruprincipaleleexplicați; -ÎnveținoipartenericumsădevinăliderișicumsăduplicemaiușorafacereaLifeCare®. Șitoateacesteapotfidinconfortulcaseitale! Poțicăutadupăcuvintelecheie,poțisăprinteziinformațiledorite,săledescarcisausăledaimaideparte.Toateacesteaprintr-unsingurclick! Online Ușor Practic Și,încompletareaacestora,cuGhiduldeSUCESLifeCare®,învariantainteractivă! 92 BANIȘIANTREPRENORIAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5