Catalog Republica Moldova - 2022

Negasesti ONLINE sipe: Celemainoiinformațidespresănătate,slăbire,frumusețe,îngrijireacasei, nutrițieșisport,dezvoltarepersonală,antreprenoriat. facebook.com/LifeCareMoldovaOficial instagram.com/lifecarehappy INFORMAŢIGENERALE I. Informaţicuprivirelapreţuri: Preţuriledincatalogaufostcalculatepebazaunuicursvalutardereferinţă mediuaferentperioadeieditaricataloguluişisuntexprimateînLEI. PreţurileafişateconţinTVA.ÎncazulunorvariaţidecursEURO/LEImaimaride 5%preţurilesevormodificaşisevoranunţapesite-uloficialLifeCareCorp (www.life-care.com)şidecătreoperatoridindepartamentulCalCenterLife CareCorp.SăptămânalLifeCarevaanunţaposibilelemodificăridepreţpe site-ulCompaniei,însecţiunea“Listadepreţuri”.Informaţiledespreproduse şipreţurisuntprezentatesubrezervaposibilelorgreşelidetipar. I. Informaţicuprivirelareturnareaproduselor: Returnareaproduselorsevafaceconformlegislaţieiînvigoareşiconform procedurilorLifeCareCorp. Cumpărătorularedreptulsănotificeînscriscărenunţălacumpărare,fără penalităţişifărăinvocareaunuimotiv,întermende30ziledelaprimirea produsului.Produselesereturneazăînformalororiginală,fărăafi deteriorate,împreunăcutalonulderetursaucuoxerocopiedupăfactură,pe adresanoastră.Returulsefaceprincoletpoştal(nuînplicrecomandat)cu confirmaredeprimire.Încazulreturnăriproduselor,vărugămsăanunţaţiîn prealabilDepartamentulCalCenterLifeCarelaunuldinnumereledetelefon demaijos.Contravaloareamărfiireturnatesevaplătiîncontuldeclient LifeCare®. Pentrumaimulteinformaţilegatedeproceduradereturacesaţisite-ul www.life-care.comsauapelaţidepartamentulCalCenterLifeCare®. II. Conformitate.Termenedevalabilitate.Produse: Garantămcaproduselecomercializatesuntconformeșioriginale;compania LifeCareCorpS.R.L.esteautorizatăsăcomercializezeacesteproduse. S.C.LifecareCorpS.R.L.îşiasumăresponsabilitateacomercializăriproduselor îninteriorultermenuluidevalabilitatemenţionatpeetichetaprodusului. S.C.LifecareCorpS.R.L.nucomercializeazămedicamente.Produseledin clasa“Suplimentealimentare”nusuntmedicamente,nuauroluldeavindeca şinupotînlocuimedicaţiatradiţională. IV. Termenedelivrare: Livrareasefaceladomiciliuprinfirmedecurieratrapidîntr-unintervaldetimp cuprinsîntre8şi10zilelucrătoaredelapreluareacomenzidecătrecurierde lasediulLifeCareCorp.Taxadetransportseregăseşteînsumafinalădeplată acomenziefectuate.Produseleselivreazăînlimitastoculuidisponibil. Valoareacomenziminimeestede700leișibeneficiazădetransport gratuit. V. Protecţiadatelorpersonale: ÎnconformitatecuLegeanr.677/2001privindprotecţiapersoanelorcuprivire laprelucrareadatelorcucaracterpersonalşiliberacirculaţieaacestordate, modificatășiactualizată,respectivcuRegulamentul(UE)2016/679privind protecţiapersoanelorfiziceînceeacepriveşteprelucrareadatelorcucaracter personalşiprivindliberacirculaţieaacestordatevăinformămcăS.C.LifeCare CorpS.R.L.solicitădateledumneavoastrăpersonale,respectivnume, prenume,datanașteri,adresă–țară,localitate,județ/sector,stradă,număr, bloc,scară,apartament,-adresădee-mail,telefonfix/telefonmobil, categoriaprofesională,funcțiașisocietatea,CNP(codnumericpersonal), serieșinumărcartedeidentitate,dataemiteri,cuscopulutilizăridecătre operatorulLifeCareCorpS.R.Lpentruaajutalalivrareacoletuluicuprodusele comandate;pentruavăputeaîndrumaspreprodusecorespunzătoarecu nevoiledumneavoastrădacăv-ațiabonatlanewsleter;pentruaviseatribui uncodunicdeidentificareîncadrulsistemuluinostru(detipmultilevel marketing),dupăcumoptațipentruînscriereîncalitatedeClientsauPartener. Princomenzilepecarelerealizațivădațiacordulexpresşineechivoccadatele dumneavoastrăsăfieutilizatepentruacţiunidemarketingdirect(trimiterea demesajepublicitareprincanaleledemarketing:telefon,e-mail,sms,sau altemesajedecomunicaredinparteacompaniei. S.C.LifeCareCorpS.R.L.esteînregistratălaANSPDCPcunumarul10179/2008 şivapreluaşiutilizadatelepersonalefărăalteobligaţisauplăţifaţăde cumpărătorpentruvânzareașiexpediereaproduselorcomandatesipentru acţiunidemarketingdirect.Datelecucaracterpersonalcolectatesunt destinateutilizăridecătreoperatorșisuntcomunicatenumaiurmătorilor destinatari:angajați din departamentele specializate ale societăți, reprezentanțiautorizațiaioperatoruluisauoperatorilorasociați. S.C.LifeCareCorpS.R.L.garanteazărespectareadrepturilorconferitedeLegea nr.677/2001art12-18privindprelucrareadatelorcucaracterpersonalîn calitatedepersoanăvizată,respectivdeRegulamentului(UE)2016/679: dreptuldeasolicitaoperatoruluiacesulladateledumneavoastrăcucaracter personal,rectificareasauștergereaacestorasaurestricționareaprelucrări, dreptuldeavăopuneprelucrări,precumșidreptullaportabilitateadatelor-în măsuraîncare,pedurataprelucrări,vețifurnizaoriceconsimțământlegatde prelucrareadatelordumneavoastrăcucaracterpersonal,acoloundeestecerut șinecesar,avețidreptuldeavăretrageconsimțământuloricând,fărăaafecta legalitateaprelucrăriefectuateînaintederetragereaacestuia-dreptuldea depuneoplângereînfațaautorităținaționaledesupraveghere,dreptuldea nufaceobiectuluneideciziindividualebazateexclusivpeprelucrarea automată,șidreptuldeavăadresajustiției.Pentruexercitareaacestordrepturi,văputețiadresacuocererescrisă,datatășisemnatălaSCLifeCareCorp SRL,DN59,km8+550,stânga,Chișoda,județulTimiș,Recepție,telefon+40 256274039,prine-mail,laadresa:dataprotection@life-care.com,sauprin poștăC.P.284,OPnr.1Timișoara. DateledumneavoastrăvorfiutilizatenumaiînRomâniașipeteritoriulUniuni Europene.Încazulîncareprelucrareadatelorcucaracterpersonalinclude transferulînafaraUniuniEuropene(UE),transferulsevabazapeclauzecontractualestandardaprobateUE,asigurândastfelunniveladecvatdeprotecție. Alteinformațigasițipesite-ul www.club.life-care.com Activitateaorganismuluiarecascopprincipalfurnizarea garanţieicăproduselecontrolatedeaceastasuntîn conformitate cu reglementările în vigoare privind agriculturaecologică. S.C.LIFECARECORPS.R.L. Sediu:DN59,Km.8+550m,Stânga,loc.Chișoda,com.Giroc,Jud.Timiș. CalCenter: -delunipânăjoi,întreorele8:30–17:00 -vineriîntreorele8:30–14:30laurmătoarelenumeredetelefon: +37322011112 Produsepentru toatenevoile Reducerila fiecarecomandă Suportdela specialişti Garanția satisfacției Livrarerapidă Companiecertificată:ISO9001şiISO22000. ENISO9001:2015 CertificateReg.No20100112006555 ENISO22000:2005 CertificateReg.No20154112006556 Companiecertificată:EcoInspectCE834/2007şiCE889/2008 MODALITĂŢIDEPLATĂ: PlatafacturilorLifeCare® sepoatefaceînurmătoarelemoduri:  Plataonlinedirectdepecardultău;  Plataramburslaprimireacoletului.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5