Catalog Life Care, editia primavara - vara 2024

HEALTHY DARETOBE POW ERFUL PRESENT YOURSELF AUTHENTIC

M esajulFondatorilorLife Care® Draginoștri, Am pornitotulinspirațideunvisși ghidațide valoriprecum pasiune, libertate șiprietenie.Noicredem că m eritațisă trăițio viață bună și fericită, într-o com unitate care evoluează pozitiv, constant, în direcțiabineluicomun. Tocmaideaceea,suntem dedicați în tot ceea ce facem pentru a îndepliniceeaceneasumăm prin misiunea noastră, aceea de a crea,dezvolta șiinspira continu un mediu antreprenorialcare să vă ofere o șansă reală pentru a aveaoviațămaibunășifericită. Începețif iecarezialăturidenoi,cu zâmbetul pe buze și o nouă atitudine:fericițiîn f iecare zi! Cudrag,CristianșiDanOnețiu, FondatoriLifeCare®

Specialcreatpentru a proteja sănătatea inim i tale! 7108 Tu cum aigrijă de inim ata? NOU! detalilapag55 •uleipurdekrildinAntarctica •EuphasiaSuperba- uleidekril depuritatesuperioarășicalitate îm bunătățită •sursă puternică de acizigrași Omega-3esențiali •susține funcțile cardiovasculare șisănătateainim i •suportalsănătățicerebrale Uleide Kril Antarctic, 500 m g,Life Care®

O galerieîntreagăde persoane publice recunoscute șiinfluente,care au devenitAMBASADORILife Care®, alăturându-sedem ersuluinostrudeaprom ovastiluldeviață sănătos, activ și prosper. Com unitateaHappyEveryDayîncifre ESTEUN STILDEVIAȚĂ! PESTE6 MILIOANE declienți distincțiaiproduselornoastre PESTE3.5 MILIOANE decolete livrateprom pt PROCESEȘIMETODOLOGIDELUCRU PROFESIONISTE livrateșiauditatede furnizoriderenum e,cum arf iM icrosoft, TŰV Austria șialți PESTE25DEMILIOANE de produseauajunslaclienținoștri METODOLOGIȘIINSTRUMENTEDEVÂNZARE EFICIENTE ȘIINTERACTIVE,folositedepeste 1.500deantreprenorimotivați CERTIFICĂRI alediverselororganism eacreditate: M inisterulSănătăți,Ecoinspect,Ecocert,ICEA,Natrue etc TRANSPORTGRATUIT pentru comenzilecuovaloarede peste120LEI  O mulțimedeproiectede RESPONSABILITATESOCIALĂ CARE NE-A ADUSÎN TOPULFIRMELORCSR PESTE60DEMILIOANE deeuroacordațicașibonusuriînbani, prom oți,excursi,m așini,cam pani,prem isaucursuride instruire Peste 150 MILIOANE de eurocifrădeafaceri Un BRAND RECUNOSCUTȘIDEÎNCREDERE, prezentîntoatepublicațileim portante de busines precum Forbes,Capital,M oney Channelșim ultealtele

Reţeta FERICIRI în3pași 1.PRODUSESĂNĂTOASE Peste300deproduseBio,naturaleșiveganeceacoperăpeste200denevoispecif iceîncele7categorimaridenevoiumane. Alege ce ţise potrivește! Consumă în fiecare zi produsecurate,caresătem enținăsănătosșiînplinăform ă! Lucrează în fiecare zi pentruprosperitateașindependențataf inanciară! Contribuie în fiecare zi laeducațiapozitivăagenerațilorurm ătoare! 2.O AFACEREINDEPENDENTĂ ÎțiplacproduseleLifeCare®,stilulde viață sănătos,fericitșiprosperșivreisă îțicâștigiun extravenitîn această industrie? Am pregătitpentrutineunmodeldeafacerecareestevalidatdemideoamenicatineșicareesteușordedemarat. Trezește-ţivisurile șiacţionează spre suc es! 3.CONTRIBUŢIE Tânăragenerațieestevitorulnațiuni.PrintabereleBioCam p,investim depeste8aniîneducația apeste300deadolescențisuper-dotați aiRom âniei. Im plică-te șitu ca voluntarșicontributor!

4 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4100 4052 4483 4482 4101 4503 4454 4453 4458 4588 4055 4420 4440 4450 4991 4097 4405 4460 4058 4301 4330 4459 4030 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4615 4613 4612 4614 4616 4083 4351 764 7008 4053 7100 7610 7077 476 477 431 7085 570 567 573 574 860 7620 7080 856 7040 737 7081 7074 7070 8042 7072 7310 1506 7089 1513 820 Capsulepentrum obiltate,PutereaUrsului®,Life Care® -acționeazăintern PowerROL byPutereaUrsului®,cuplanteBIO,LifeCare® -am elioreazădurerilem usculare GelîncălzitorPutereaUrsului®,cuplanteBIO,LifeCare® -efectantireum atic GelîncălzitorPutereaUrsului®,cuplanteBIO,LifeCare®,500ml-efectantireumatic Capsulepentrum usculatură,GhearaDracului®,Life Care® -acționeazăintern EnergyROL GhearaDracului®,cuplanteBIO,LifeCare® -energiepentrum usculaturășiarticulațisănătoase GelrăcoritorGhearaDracului®,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăm usculaturașiarticulațile GelrăcoritorGhearaDracului®,cuplanteBIO,LifeCare®,500 m l-relaxeazăm usculaturașiarticulațile M agicRol,cuplanteBIO,LifeCare® -reducedurerilemusculare Crem ădecorpcutăm âieșiplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăcontracțilem usculare UntdecorpCannabiCalm,cuCBD 1000mg,LifeCare® -relaxeazăm usculatura Crem ădecorp,cugălbeneleBIO,LifeCare® -efectcalm ant Crem ăregenerantăpentrucorp,cuarnicăm ontanăBIO,LifeCare® -regenerareapieli Gelrecuperator,BarbaTatei,cutătăneasășiplanteBIO,LifeCare® -posttraum atic Unguentcugălbeneleșivitam inaE,LifeCare® -protejeazășihrăneștepielea Plasturiîncălzitori,M INERALPOW ER,Life Care® -atenueazădisconfortulm uscular,articularșim enstrual Balsam ,Leaculbunici® ,cuplanteBIO,LifeCare® -împotrivadurerilordecap Sprayantinsecte,ProtektSpray,cucitronelașiplante BIO,Life Care® -țineinsecteleladistanță Plasturidetoxif ianțipentrupicioare,M INERAL,LifeCare® -îm bunătățescsănătateageneralăaorganism ului Loțiunepentrupicioare,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxant Crem ăpentrupicioare,cuvițădevieșiplanteBIO,LifeCare® -îm bunătațirea circulației Kom fortRolcuplanteBIO,LifeCare® -senzațiedepicioareușoare Crem ăpentrupicioare,cuureeșiplanteBIO,LifeCare® -pentrumenținereaumiditățipieli UleiesențialdeLavandăBIO,LifeCare® -efectcalm ant UleiesențialdeLăm âieBIO,LifeCare® -efecttonicșienergizant Uleiesențialde Eucalipt,natural,Life Care® -efectdecongestionant UleiesențialdeGardenie,natural,LifeCare® -efectderelaxare UleiesențialdePin,natural,LifeCare® -efectrevigorant Uleidem igdalepentrum asaj,natural,LifeCare® -puternichidratant,inodor KITArom aTherapieLifeCare® -cudifusernegruceramic KITArom aTherapieLifeCare® -cudifuseralb AparatAromaDifuserLifeCare® -difuzorledluminoscudiverseculori AparatAromaDifuserCeramicLifeCare® -difuzorceram ic Adaptorpriză-pentruAromaDifuserW hite(Alb) Ulei,M agicOil,Life Care® -uleidinpeste30deplantemedicinale Loțiunepentrum asaj,cuplanteBIO,LifeCare® -efectrelaxantpentrucorp VitaminaC,1000mg,LifeCare® -eliberareprelungită M agicSuperFood,37denutriențiesențiali,LifeCare® -energieșivitam inizare Ulei,PureOreganoOil,LifeCare® -susținătornaturalalorganism ului M atchaEcologică,Life Care® -antioxidant M ultiPlusVit,cu vitam ine șim inerale,Life Care® -m ultivitam ineșim inerale Fiole,culăptișordem atcășiextractdinpolendef lori,LifeCare® -echilbrulnaturalalcorpului Bom boanepentrugât,cusalvieBIO,LifeCare® -m enținsănătateagâtuluișiafaringelui Bom boanepentrutuse,cuechinaceaBIO,LifeCare® -ajutălacalm areairitațilorgâtuluișiatusei Sirop ECO cu feniculșicim bru,Life Care® -com batetuseaseacă LarynxForte,spraypentrugât,cugălbeneleBIO,LifeCare® -protejeazăgâtulșicavitateabucală CeaiEco im potrivatuseisipentru expectorati,Life Care® -expectorantșiantitusiv CeaiEcocughim birșiportocale,pentruenergizare,LifeCare® -energizeazășivitalizeazăorganism ul CeaiEcodin plantesifructe,pentruim unitate,LifeCare® -susține sistem ulim unitar CeaiEcodin plante sifructe,pentrucopi,Life Care® -susține sistem ulim unitar Suplim entalim entarlichidcuvitam inaCșiCalciu,pentrusistem ulim unitar,LifeCare® -întărește sistem ulim unitar M ultiPlusVitKIDS,cu vitam ine șicalciu pentru copi,Life Care® -form ulăcom plexăesențialăpentrudezvoltare Vitam inaD3,picăturipentrucopi,5m cg(400UI),LifeCare® -m enținesănătateaoaselor EchinaPluscuechinaceea,propolisșivitam inaC,LifeCare® -susține sistem ulim unitar Ultim ateIm m uno,cu acerolașisalcie BIO,Life Care® -susține sistem ulim unitar Propolis,Life Care® -întăreșteim unitatea ExtractdeciupercăReishi,400m g,LifeCare® -întărește sistem ulim unitar Zinc,Life Care® -activeazăfuncțile celulare Colostrum Ecologic,400 m g,LifeCare® -anticorpipentruim unitate ProbioLife,cucom plexdegerm eni,LifeCare® -corecteazădezechilbrulf loreintestinale QuercetinPlusVitam inC,LifeCare® -îm bunătățeștesistem ulim unitar M egaCom plex,vitam ineșim ineraleesențiale,LifeCare® -formulăavansatădenutrienți M agneBeHappy,cum agneziușivitam inaB6,LifeCare® -com batereastresului Suplim entalim entarlichidpentruarticulați,ColagenBooster,cuvitam inaD3șim ăceșeBIO,LifeCare® BM agnif ic,complexdevitaminaB1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare® -complexdeVitaminaB Suplim entalim entarlichiddinsucdeGoji,LifeCare® -revitalizaref izicășim entală 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1511 7083 7420 7105 8118 1597 7036 1581 7038 7063 7110 774 7007 7044 8044 7339 7037 7042 766 7107 7013 7490 7109 7039 7103 850 7330 7530 765 7052 7048 7012 7010 852 743 7600 7108 7051 747 7320 756 7095 7641 7046 7049 7104 7102 763 7550 730 7041 729 7580 757 740 7410 1127 1126 1129 1128 891 M enstroEasy,cuuleidelum inițanopțișivitam inaE,LifeCare® -amelioreazăsimptomelepremenstruale EnergyM aca,cuAschwagandhașiOmega3,LifeCare® -îm bunătățeștestareadespirit M enopause,cupulberedeLuminițanopți,LifeCare® -diminueazăsimptomelemenopauzei L-TirozinăCom plex,Life Care® -susținereaoptimăaglandeitiroide SuplimentalimentarlichiddinsucdeNoniBIO,PureNoni,LifeCare® -energieșivitalitate FerVit,cu acerolaBIO,Life Care® -sursăim portantădef ier PureM oringaEcologică,LifeCare® -tonicgeneral M agicE,cum agneziușivitam inaE,LifeCare® -complexdeM agneziușiVitaminaE OPCAntioxidant,cuextractdinsâm buridestruguri,LifeCare® -protectorcardiovascularșiantiaging Vitam inaEForte,capsulem oi,LifeCare® -reducestresuloxidativ Vitam inaEnaturală400UI,LifeCare® -protecțiecelulară NOU Com plexCoralCalciușiM agneziu,LifeCare® -menținesistemulosos Happy&RelaxM uscle,cupotasiu,m agneziușivitam inaB6,LifeCare® -reducecrampelemusculare ComplexcuvitaminaD3(2000UI),K2șiOmega3dinin,LifeCare® -m enținesănătateaoaselor Life Im pulse® M agneActive-m agneziuspray Spraycuuleidem agneziu,M agneActive,LifeCare® -absorbțierapidă M SM Power,LifeCare® -m enținesănătateaarticulaților ActiveSalicin,cu extractdin scoarțăde salcie albă,Life Care® -sursănaturalădesalicin ArtroLife,cu extractdin scoicăverde,Life Care® -pentru elasticitatea articulaților JointPower,ColagenM arinhidrolizat,LifeCare® -recuperaream ușchilorșiaarticulaților SpirulinaEcologică,Life Care® -regleazăfuncțileorganism ului ResveratrolPlus,Life Care® -secretultinereți ExtractdeRădăcinădeGalangal,400m g,LifeCare® -nutriențiesențiali BeautyForte,cuacidhialuronic,LifeCare® -pentruunghișipăr Vitam inaA 5000IU,LifeCare® -susținesănătateavederi,pielișim unitateaorganism ului Suplim entalim entarlichidpentruvedere,SureSight,cuVitam inaA,LifeCare® -protejeazăvederea LuteinăcuVitam inaB Com plex,B-Power,LifeCare® -susținevedereașisistemulnervos NOU DiabForm ,cu m om ordicașiacid alfalipoic,Life Care® -potrivitpentrudiabetici RenaloCom plex,cusem ințeBIO dedovleac,LifeCare® -susține sistem ulurinar UroBlockCom plex,cuD-m anozașim erișoare,LifeCare® -funcționareoptim ăaaparatuluiurinar ProstaNEW ,cuf itosterolidepinșisem ințededovleac,LifeCare® -m enținesănătateatractuluiurinar Turm eriCool,cu piperinășicurcum ină,Life Care® -eliminătoxineledinorganism M ixEcologicantioxidant,cuGraviola,cătinașim ere,LifeCare® -m enținesănătateacelulară Suplim entlichidantioxidant,dinsucBIO deAcaisicireșenegre,LifeCare® -antioxidantșireglatorm etabolic Antioxidant,cuvitam ineșicoenzim aQ10,LifeCare® -pentrusănătateainim i GarlicandParsley,LifeCare®® -scadetensiuneașicolesterolul UleideKrilAntarctic,500m g,LifeCare® -Omega-3(EPA șiDHA) Com plexdeacidalfalipoic,cubiotină,LifeCare® -întăreștevaselesanguine Omega3cuuleidepește,LifeCare® -protectorcardiovascular Natokinazăenzim e,2.000FU,LifeCare® -sistem vascularsănătos Ginkgo Biloba,culecitină,Life Care® - îm bunătățeștecirculația Lecitinădinsem ințedef loareasoarelui,capsulem oi,LifeCare® -îm bunătățeștefuncțiacognitivă Uleidinf icatdecod,cuOm ega3,vitam inaA șiD,LifeCare® -susținesănătateacreierului NeuroBoosterCom plex,cuextractdeBrahm ișiL-Triptofan,LifeCare® -susține sistem ulnervoscentral Life Im pulse® NADH PLUS-20mg-energizantf izicșimental VitaminaB12Methylcobalamin1000mcg,LifeCare® -susține energia,m etabolism ulșifuncțiasistem uluinervos NeurotroFIX cu citicolină,Life Care® -susține sănătateacreieruluișiasistem uluinervos NoAlergo,cuuleidechimennegru,LifeCare® -dim inueazăreacțilealergice SharkLiverOil,cuuleidinf icatderechin,LifeCare® -imunostimulent Relaxant,cuextractdeValeriană,LifeCare® -STOP stresului HappyDream s,cuSchizandra,Noni,RhodiolașiValeriana,LifeCare® -stopinsomniei RhodiolaRosea,LifeCare® -adaptogen Schizandra,Energizant,Life Care® -tonicgeneral Antistres,cu fructde Noni,Life Care® -plusdeenergieșivitalitate Lady'sDesire,Tonicsexual,LifeCare® -tonicsexualpentrufemei M isterM ax,Tonicsexual,cum acaBIO,LifeCare® -tonicsexualpentrubărbați ConceptsuperW ater CarafădinsticlăSuperW ater® -1200ml Filtruportabil,izvordeapăsănătoasăSuperW ater® -tehnologiespecialădeînaltăcalitate Cartușf iltrant,LifeCare® Com plexdem ineraleșioligoelem ente,LifeCare® -aportzilnicdemineraleșioligoelemente M oleculedeoxigenstabilzate,LifeCare® -întreținearderilem etabolice Produsepecaretrebuiesăleai Produseinovatoaresaudesezon Produsenoiînportofoliu Legendă 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

5 SĂNĂTATEȘIMUNITATE CELEMAIAPRECIATEPRODUSEDIN ARIA DESĂNĂTATEȘIIMUNITATE. Încearcă-lepetoate! „S ănătaea esteo staredearmoniecompletă a corpuli, minţişispirtuli.” B .K .S .Iyengar NOU!

4052 PowerROL byPutereaUrsului®, cu plante BIO,Life Care® am elioreazădurerilem usculare Inspiratde Puterea Ursului®,un produs consacrat,dezvoltatpentru am eliorarea maimultortipuride disconfort,precum celm uscularsau articular. Obținut din cele maivaloroase plante medicinale, dintre care menta, eucaliptul,vițadevieșiginsengulprovin din medi controlate biologic. Are o form ulăconcentrată,cuefectdeîncălzire ce am eliorează disconfortul m uscular, contuzile șiluxațile ce pot apărea în urm a efortuluif izic. 36.99 lei Capsule pentru m obilitate, Puterea Ursului®,Life Care® acționeazăintern Un supliment alimentar cu o formulă complexădeingredientespeciale:tămâie indiană,castan sălbatic,eucalipt BIO și salciealbă. Conceputpentru a reprezenta,împreună cu Gelulîncălzitor,Puterea Ursului®, cu plante BIO,Life Care®,o soluție completă de ajutorîn cazuldisconfortuluim uscular șiarticular. •acționeazăintern •formulăcomplexă •îm potrivadisconfortului m uscularșiarticular •întărește efectul Geluluiîncălzitor, PutereaUrsului®, cuplanteBIO, Life Care® 4100 30capsule FabricatînGerm ania 6 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 8% REDUCERE 39.99 lei 50 ml •absorbțierapidădatorităform uleinovatoare •efectputernicîncălzitorșicalm ant •ușordetransportatșiutilzat,form atrol-on FabricatînGerm ania

Puterea Ursului® rem ediulnaturalnr.1 pentru durerireum atice! •acționeazăpeloc •perfectpentruîm bunătățirea circulațieiperiferice •com pozițieușoară,pebază deplante •atenueazădisconfortulm uscular șiarticular La numai 15.99 lei n LUNA 2 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.165-167 GelîncălzitorPuterea Ursului®, cu plante BIO,Life Care® efectantireum atic 500 ml Cunoscutde-alungulanilorcaf ind celmaibun gelîncălzitordin România,gelul PutereaUrsului® se remarcăprintr-o rețetăunicăce combinăputereanaturalăa plantelor,dintrecarem enta,eucaliptul,ginsengulșivițadevieceprovindinm edi controlatebiologic. Specialconceputpentruaatenuadisconfortulm uscularșiarticularceaparef iedin cauzepatologice,f iedinsituațicaac identărisausuprasolicitărialem ușchilor. FabricatînGerm ania +6 m ilioane produse vândute 64.99 lei 250 ml 41.99 lei 7 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4483 4482

37.99 lei Capsule pentru m usculatură, Gheara Dracului®,Life Care® acționeazăintern Unsuplimentalimentarspecial,cuunmixde ingrediente aparte:gheara dracului,gheara pisici,turm eric,extract de ghim bir BIO și seleniu. Împreună cu Gelul răcoritor, Gheara Dracului® reprezintă o soluție completă de ajutor în cazul inf lam aților articulare sau m usculare. •acționeazăintern •întăreșteefectulGelului răcoritor,GhearaDracului®, cuplanteBIO,LifeCare® •relaxeazăm usculatura •calm ează disconfortularticular 4101 30capsule 8 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 5% REDUCERE 34.99 lei EnergyROL GhearaDracului®, cu plante BIO,Life Care® energiepentrumusculaturăși articulațisănătoase InspiratdeGhearaDracului® reprezintă osoluțieef icientăcecontribuiela evitareaneplăcerilorprovocatede suprasolicitarea f izică sau de stilulde viațăsedentar. Conțineunmixdeplante,precum ghearadracului,eucaliptBIO,ginseng BIO,lemongras BIO,rozmarinBIO,cu efecteterapeuticeasuprasistem ului ososșiceluim uscular. Areefectrapiddecalm areșirelaxarea durerilorm uscularesauenergizarea picioarelorobosite. 50 ml FabricatînGerm ania •m usculaturășiarticulațisănătoase •utilzaresim plă-am balajtiprol-on •efectrapidrăcoritorșienergizant •ușordetransportat 4503 FabricatînGerm ania 13% REDUCERE

La numai 11.99 lei n LUNA 1 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.165-167 •acționeazăpeloc •efectrăcoritor •relaxeazăm usculaturașiarticulațile •calm eazădurerilem uscularesauarticulare •reduceinf lam ațile GelrăcoritorGheara dracului®, cu plante BIO,Life Care® relaxează m usculatura șiarticulațile 500 ml Geluleste un răcoritorputernic,o combinație unică din 5 plante, dintre care ginsengul, eucaliptul,rozm arinulșilem ongras-ulprovin dinmedicontrolatebiologic. Are un efect rapid de calm are șirelaxare a durerilorm usculare sau energizare apicioarelor obosite. FabricatînGerm ania 52.99 lei 250 ml 35.99 lei 9 +2.8 m ilioane produse vândute SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4454 4453

41.99 lei 60 ml MagicRol,cu plante BIO,Life Care® reducedurerilemusculare 4458 M agic Rol cu plante BIO este conceptUNIC „anti-durere”,în form at rol-on,extrem de uşordefolositşidetransportat! FORMULA sa „magica” CU PLANTE BIO precum:Aloe Vera BIO,Salvie BIO,Rozmarin BIO, Măsline BIO, arnică montană, mentă, muşeţelşialtele suntbinecunoscute pentru rolulimportant în diminuarea unuispectru foartelargdedureri. Fabricatîn Italia o calm arearapidăadurerilordindiversezone,precum zonacervicală, agâtului,încheieturilor,braţelor,genunchilor,gleznelorsaum uşchilor; o calm area iritaţilorpieli,chiarşicele provocate de m uşcăturide insecte! Acoperăpeste 20 de tipuride dureri: EFECTIM EDIAT ABSORBȚIERAPIDĂ MIROSFOARTEPLĂCUT UȘORDETRANSPORTAT UȘORDEFOLOSIT: ȘTIAI CĂ durerilem usculare șide articulațiafectează aproxim ativ80% dinpopulație? Un produscu adevăratMAGIC! CONVINGE-TEȘITU șiNU lăsă durerile să-țiafecteze viața! ACŢIONEAZĂ EFICIENT asupra peste 20 de TIPURI DE DURERI! La numai 15.99 lei n LUNA 2 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.165-167 10 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Untde corp CannabiCalm , cu CBD 1000 m g,Life Care® relaxeazăm usculatura COSMOS ORGANIC 89.99 lei 100 ml produs concentrat UntdecorpCannabiCalm ,cuCBD 1000 mg, Life Care® are o formulă concentratășiultrahidratantăpebazăde uleiuri certificate. Este ideal pentru alinarea oricăruidisconfortarticularsau m uscularșipentruîngrijreapieli. Consistența sa este potrivită pentru m asajulbrațelor,picioarelor,gâtuluișia spatelui,îngrijește articulațile,înlătură senzația de picioare grele șiobosite și îm bunătățește circulația. FabricatînUE 4055 4588 Crem ă de corp cu tăm âie șiplante BIO,Life Care® relaxeazăcontracțile m usculare Extractulde tăm âie din com poziție,bogatîn principi active, îngrijește șireface pielea lipsită de ferm itate,îm bătrânită prem aturșiîiconferă suplețe șicatifelare. Crema de corp îmbunătățește elasticitatea pieli. Ingredientele Bio din compoziție, precum aloe vera, gălbenele,rozmarin șimenta dețin puternice proprietățide hidratare,reparare șiîntinerire apieli.Ajutălaîngrijreapieli uscate,iritateșiregenereazăpielea. FabricatînGerm ania 49.99 lei 250 ml •refacepielea lipsită de ferm itate •efectderelaxare încazdecontracturi musculare •conferăoîngrijre delicată •idealăpentru pieleasensibilăsau uscată 17% REDUCERE 18% REDUCERE 11 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

La numai 11.99 lei n LUNA 1 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.165-167 Crem ă regenerantă pentru corp,cu arnică m ontană BIO,Life Care® regenerareapieli 4440 Arnica m ontană are acțiune em olientă, stim ulatoare asupra circulației periferice și efect astringent și decongestiv.Extractelespecialedinarnicăm ontană,ulei de măsline și ulei de avocado provenite din medi controlate biologic conferă relaxare musculară și refacerea țesuturilor. FabricatînGerm ania •stim ulează circulația periferică •ajutălaregenerareacelulară •oferă tonusșielasticitate •încetineșteprocesuldeîm bătrânirealpieli 35.99 lei 250 ml Gelrecuperator, Barba Tatei,cu tătăneasă și plante BIO,Life Care® posttraum atic 4450 Se rem arcă prin conținutulridicatde extracte de mentol,tătăneasă BIO,viță de vie BIO, lemongras și ginseng BIO, plante recunoscute pentru proprietățile benef ice în cazdeac identăriminore. FabricatînGerm ania •ingredienteBIO •proprietățiastringenteșicalm ante •recuperarerapidă •regenereazăpielea 44 lei 250 ml 12 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4420 35.99 lei 250 ml Combinația de uleide jojoba șiuleide avocado BIO este de nelipsit pentru pielea ta,iargălbenelele BIO au efecte deosebiteasuprapieli. FabricatînGerm ania •hidrateazăpielea •conținutbogatdevitaminaE •ingredienteBIO •calm eazășiajutălavindecarea arsurilorușoare •îngrijreintensășiprofundă Crem ă de corp,cu gălbenele BIO,Life Care® efectcalm ant

Unguentcu gălbenele șivitam ina E,Life Care® protejeazășihrăneștepielea 29.99 lei 100 ml Gălbenelele -Calendula off icinalis -suntplante medicinale cu proprietăți benef ice pentru piele.Ele au fost utilzate tradiționalîn diverse scopuri m edicinale șicosm etice datorităcom pușilorsăiactivi,cum arf if lavonoidele, saponinele,uleiurile volatile șitriterpenele. Proprietăţirem arcabile: •ajutălaregenerareațesuturilor; •protejează pielea îm potriva radicaliorliberișipotajuta la prevenirea îm bătrâniri prem ature a pieli; •hidrateazăprofundpieleauscatășicrăpată; •au un efectcalmantșipotajuta la reducerea senzațilorde mâncărime șidisconfortasociate cu diverseproblem ealepieli,inclusiveczem esauarsurisolare; •datorităproprietățilorlorblânde,gălbenelele suntpotrivite pentru m ajoritateatipurilorde piele, inclusivpentruceasensibilă. Vitam ina E este recunoscută pentru num eroasele sale benefici pentru sănătatea pieli: •esteunantioxidantputernic,protejândpieleaîm potrivastresuluioxidativcauzatderadicaliliberi. Aceștiradicaliliberipot contribuila îm bătrânirea prem atură a pieli, iar vitam ina E ajută la neutralizarealor; •poateajutalam enținereahidratăripieli,prevenindastfeluscareașidescuam area; •poatestim ularegenerareațesuturilorșipoateîm bunătățiaspectulpieli; •ajutălareducerearoșeți,ceeaceofacebenef icăpentrupersoanelecupielesensibilăsauiritată; •utilzatăregulatpoateîm bunătățitexturapieli-opielem aif inășim aiuniform ă. Unguentbogatîn gălbenele șivitamina E - un duo de ingrediente naturaleceaducm ultiplebenef icipielitale! O formulă specială ce oferă o îngrijre deosebită pieli.Proprietățile hrănitoare ale f lorilorde gălbenele alăturide benef icile antioxidante alevitam ineiEoferăpielitaleatențiadecarearenevoie. FabricatînGerm ania Ideal pentru pielea uscată, aspră sau iritată, câtșipentru protejareazilnicăapieli. 4991 13 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 25% REDUCERE NOU!

14 SĂNĂTATEȘIMUNITATE FabricatînGerm ania Disconfortulm uscularși articularpoate apărea din m aim ulte m otive: Suprasolicitare fizică: activitățif izice intense sau repetatepotducelaapariția disconfortuluim uscularși articular.Suprasolicitareapoate provocam icroleziunilanivelul țesutuluim uscularșiarticular, determ inândaparițiadureriși ainf lam ației. Leziuni: ac identărilesau traum atism elelanivelul m ușchilorșiarticulațilorpot cauzadisconfort.Acesteapot include entorse,luxați,rupturi m uscularesauleziuniale cartilajului. Postură necorespunzătoare: adoptareauneipoziți ncorecte peoperioadăîndelungată poateexercitapresiuneasupra m ușchilorșiarticulaților, ducândladisconfort.De exem plu,statulprelungitîntr-o pozițieșezândăpoateprovoca durerim usculare șiarticulare. Inflam aţie: inf lam ațiaesteunrăspuns naturalalorganism uluila leziunisau infecți.Aceasta poateafectam ușchiși articulațile,determ inând disconfortșidurere. Stresulșianxietatea: stresulșianxietateapot contribuila apariția disconfortuluim uscularși articular.Tensiuneaem oțională poatedeterm inacontracția m uscularăexcesivășipoate agravasim ptom eleexistente. Disconfortulm enstrual esteoafecțiunecomunăcare afecteazăm ultefem eiîntim pul cicluluim enstrual.Aparede obiceiînaintesauînprim ele zilealem enstruațieișipoate implicaogamădesimptome, inclusivcrampeabdominale dureroasesaudisconfort. La numai 11.99 lei n LUNA 1 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.165-167 Soluțiaef icientășiușorde folosit,care te vor ajutasătesim țidinnouînform ăm axim ă! Conţin:cărbune activ,eucalipt,ginseng • cuacțiunedirectăasupradisconfortului m uscular,articularșim enstrual • relaxeazăm ușchișiîm bunătățescm obiltatea • aucapacitateadeaoferiosenzațieplăcutădecalm are 4097 Plasturiîncălzitori, MINERALPOW ER,Life Care® atenueazădisconfortulm uscular, articularșim enstrual 32.99 lei 18% REDUCERE 5 bucăți Balsam ,Leaculbunici®, cu plante BIO,Life Care® împotrivadurerilordecap Combinația concentrată din ulei de eucalipt,uleide mentă,uleide rozmarin, uleide migdale BIO șiuntde shea poate ajutalaam eliorareadurerilordecap. Oferă o senzație plăcută și răcoritoare atuncicândesteaplicat. Se poate utilza foarte ușor,prin m asarea tâm plelorcum ișcărilente. 28.99 lei 15 ml 4405 •calm eazădureriledecap •elibereazăcăilerespiratori •senzațiederevigorareșicalm are EFECT TERMIC DE ÎNCĂLZIRE

15 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4460 Spray antiinsecte,ProtektSpray, cu citronela șiplante BIO,Life Care® ține insectele la distanță Um iditatea şi căldura din tim pul veri sunt raiul insectelor.Le trebuie doaro fereastră întredeschisă pentru a intra în casă şi,de atunciîncolo,începe „vânătoarea".Însă,dacăvreţisăieşiţiînvingătoridin bătălie,căutaţi-văcelem aief iciente„arm e". PROTEJEAZĂ-TEDEINSECTEÎNTR-UN MOD SĂNĂTOS! Se pulverizează pe pielea expusă, iar insectele păstrează distanța.Dacă uițisă îlfoloseștiinițial,te ajută șiulterior,la calm area pieli după înțepăturile insectelor.Combină plante BIO precum aloe vera, m ăsline,lavandă,darşicitronela,pentru o protecție șiîngrijrespecialăapieli;seabsoarberepedeșilasă pieleafoartef ină;areunm irosfoarteplăcut. Fabricat în Italia 34.99 lei 50 ml Potrivitpentru toată fam ilia, inclusivpentru pielea sensibilă a copilor! DUBLU EFECT: protejează de înţepăturile insectelor+ calm antalpieli iritate dupăm ușcătura insectelor

•tonif icăși îm prospătează •înm oaiepielea asprăacălcâielor •grăbeșteprocesul deregenerare 34.99 lei 250 ml Extractuldeeucaliptșim entăBIO dinloțiunea pentru picioare poate ajuta la relaxarea acestora,oferindu-le o senzație de răcorire și elim inânddisconfortulbătăturilordureroase. FabricatînGerm ania Loţiune pentru picioare, cu plante BIO,Life Care® relaxant 4301 Plasturidetoxifianţipentru picioare,M INERAL,Life Care® îm bunătățescsănătateagenerală aorganismului Plasturidetoxif ianțipentrupicioare,M INERAL, Life Care® -ometodănaturalășirapidăde elim inareatoxinelordinorganism! •100% naturali •eliminătoxineledinorganism •îm bunătățescsănătateaorganism ului •restabilescechilbrulorganism ului 52.99 lei 10bucăți 24% REDUCERE 4058 16 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4330 FabricatînGerm ania •îm bunătățește m icrocirculația •regleazătranspirația •grăbeșteregenerarea •tonicmuscular 38.99 lei 250 ml Crem ă pentru picioare,cu viţă de vie șiplante BIO,Life Care® îm bunătațirea circulației La numai 15.99 lei n LUNA 2 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.165-167 Cuextractdevițădevie,castansălbatic,ulei de luminița nopți șiuleide măsline,crema ajută la îm bunătățirea circulațieisângeluiși ac elereazăregenerareaepidermei.

Crem ă pentru picioare,cu uree șiplante BIO,Life Care® pentrumenținereaumiditățipieli 4030 Specialcreatăpentruîngrijreaatentă apicioarelor: FabricatînGerm ania •protejeazășihidrateazăînprofunzim e •stimuleazăregenerareaepidermei •previneaparițiabătăturilor •areefectdecalm are •oferăsenzațiedeconfort 39.99 250 ml 4459 Kom fortRol cu plante BIO,Life Care® senzațiedepicioareușoare 38.99 lei 40 ml Ajută la îndepărtarea senzaților de oboseală și greutateapicioarelorstim ulândcirculațiasângelui. Având la bază un complex inedit de plante BIO precum aloevera,m ăsline,rozm arin,lavandă,untde shea și grâu, Komfort Rol-ul acționează în profunzim e și oferă o piele tonif iată și picioare ușoare. Fabricatîn Italia •senzațiedepicioareușoare •stim ulează circulația •efectimediat •complexunicdinplanteBIO •ușordefolositșitransportat 17 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Fabricate în Italia *Potf ifolositeînprocesuldearom aterapie,darsepotaplicașidirectpepiele,laîncheieturam âinilor. 10 ml Preţbucată: 34.99 lei Uleide m igdale pentru m asaj,natural, Life Care® puternichidratant,inodor Uleiul de migdale relaxează musculatura și detensionează corpul, prin m asarea zonelor tensionate sau congestionate,în tim pcehidrateazăpielea. Poate f i arom atcu uleiulpreferat dincele5uleiuriesențiale! FabricatînGerm ania 79.99 lei 125 ml 6% REDUCERE Lavandă BIO efectcalm ant Lavandaareunparfum liniștitorcare poate f i asociatcurelaxareași cusomnul,deaceea esteunfoartebun remediunaturalîn tratareastărilorde stres.Acționează direct pentruateajutasăai un som n liniștitșio m interelaxată. Lăm âie BIO efecttonicșienergizant Lăm âiaestecunoscută pentrucapacitateasa deacurățatoxineledin organism șieste utilzatădeseoripentru efectulsăuenergizant. Uleiulareproprietăți calm ante,poatef i ef icientînam eliorarea stărilordeoboseală m entalășiaepuizări. Eucalipt efectdecongestionant Eucaliptulestebenef icîn afecțiunile sistem ului respirator,ajutăla stim ularea sistem ului im unitar,asigurăprotecție antioxidantăși îm bunătățește circulația respiratorie.M irosul acestuiuleiactivează receptorinasului, ușurândrespirația,f i nd potrivitîncazdetulburări respiratori,sinuzită, răceală,chiarșim igrene. Gardenie efectderelaxare Gardeniaam eliorează stăriledeoboseală psihicășinduceo starederelaxare. Acestuleipoatef i benef icîncom baterea insom nilor,darșia somnuluiîntrerupt- veiputeaaveaparte deunsomnliniștitși odihnitordupăozi obositoare. Pin efectrevigorant Uleiesenţialnatural,Life Care® Pinulareomultitudinede benef icipentrusănătate, datorităsubstanțeloractive careluptăcugermeni-este recunoscutpentruefectul săudecongestionant, antisepticșiantigripal. Uleiuleliminătensiunea nervoasă,ajută la liniștire și esteextrem deef icientîn tratarea disconfortului aparatuluirespirator. 4609 4608 4605 4607 4606 4610 18 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

KIT Arom aTherapie Life Care® cudifuser negruceramic În prezent, stresul este considerat unul dintre principali factoricare afectează calitatea vieți și carefavorizeazăadeseaaparițiabolior. Unadintrecelemaief icientemetodedealungarea stresului și refacere a organismului este arom aterapia,curădăciniînistoriaantică. 659.99 lei KIT Arom aTherapie Life Care® cudifuseralb + adaptorpriză CADOU 434.99 lei Bucură-te de efectele terapeutice ale naturi șioferă-iorganism uluitău relaxarea șibunăstarea de care are nevoie! 4615 4613 19 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 13% REDUCERE 15% REDUCERE

CONŢINE CABLU PRIZĂ CONŢINE CABLU USB AparatArom a DifuserLife Care® difuzorledluminoscudiverseculori -capacitate50m l,înălțim e12cm Adaptorpriză pentruAroma DifuserW hite(Alb) Difuser-uleste atentcreatpentru arom atizarea spaţiului. În loculspecialpentru lichid,se toarnă până la 50 mlde apă împreună cu 2-4 picăturide uleiesențialnatural,în funcție de preferințășinevoie.Aromase emană sub forma unuifum ușor,care va umple cam era de proprietățile terapeutice ale uleiuluiesențialfolosit. Aparatuleste din plastic alb de înaltă calitate,dotatcu led lum inosîn diverse culori pentru crearea unui am bient plăcutîn încăpere. AparatArom a DifuserCeram icLife Care® difuzorceram ic -capacitate100m l,înălțim e22cm Difuser-ul este special creat pentru aromatizarea încăperi șium idificarea aerului. În loculspecialpentru lichid se toarnă până la 100 mlde apă împreună cu 2-4 picăturide ulei esențialnatural,după nevoie și preferință.Aroma se emană sub forma unui fum ușor, care va umple camera de proprietățile terapeutice ale uleiuluiesențial folosit. Aparatul este din m aterial ceram ic,negru m at,pentru un plus de eleganţă,dotat cu lum inăde noapte. 499.99 lei 239.99 lei 14.99 lei 4% REDUCERE 4612 4616 4614 20 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Loţiune pentru m asaj, cu plante BIO,Life Care® efectrelaxantpentrucorp 4351 4083 49.99 lei 500 ml 100 ml Combinația specială de arnică montană, eucalipt,pin,mentă,ienupărșibrad Siberian din loțiunea de m asaj ajută la o relaxare profundă a musculaturi, cu efect calmant asuprapielim asate. FabricatînGerm ania 72.99 lei Ulei,M agicOil,Life Care® uleidinpeste30deplantemedicinale M agic Oileste un produs magic, un mix concentratde peste 30 de uleiuriesenţiale din plante m edicinale,indispensabilpentru întreaga fam ile. Uleiul este recom andat pentru toate tipurile de piele,inclusivpentru pieleasensibilă. Fabricatîn Italia produs concentrat dureride cap 2picături(m asaj-zonatâm plelor) problem e respiratori 1/2picături(aplicareexternă -zonanazală) relaxare 25/30picături(încadă) îm prospătarea aeruluidin casă 4/5picături(înum idif icatorsauîn vasulspecialpentrupurif icare) revigorarea picioarelor 10/15picături(în3litrideapă) durerireum atice 3/10picături(m asajzonadureroasă) 30 uleiuri esenţiale •relaxeazăm usculatura •excelentantispastic •activeazăcirculațiasanguină •decongestioneazăcăilerespiratori •ajutălaregenerareapieli 21 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Vitam inaC,1000 m g,Life Care® eliberareprelungită Suplimentulalimentarprevine def icitulde vitamina C,contribuie la protejarea celulelorîm potriva stresuluioxidativ,în tim p ce m enține rezistența organism ului ladiverse bolisauinfecți. Cantitatea ideală de vitam ina C,provenită din fructulde acerola,aduce o DOZĂ EXTRA organismuluipentruofuncționareexcelentăaorganelor. Vitam inaC(acidulascorbic)facepartedin grupuldevitam inehidrosolubile.Este una din vitaminele cele mairăspândite.Acidulascorbiceste un acid organiccu proprietățìantioxidante.Corpulnu îșipoate sintetiza propria Vitam ina C,tocm ai de aceea trebuie aportdin alimente sau din alte surse.Sensibilă la lumină, căldură șivaporide apă,Vitamina C este necesară în formarea colagenului,o proteină ce dă tărie oaselor, cartilajelor, m ușchilor și vaselor de sânge și contribuielabunam enținereacapilarelor,oaselorșidinților. Serecomandăotabletăpezi persoanelorpeste16ani. FabricatînGerm ania 39.99 lei 30tablete MagicSuperFood,37 de nutrienţiesenţiali,Life Care® energieșivitam inizare 30tablete 34.99 lei Ingrediente pure, presate la rece fara adaos de excipienti! presatlasub 40oC Știai că M agic SuperFood și formula sa magică îțioferă aportulzilnic de nutrienți esențiali, proveniți din surse naturale, necesaricorpuluipentru o doză ideală de energie șivitaminizare? Rețeta bogată și complexă vine în ajutorul tău cu o combinațiede 37ingredientenaturale care com pletează necesarulzilnicde vitam ine și energie pentru catu săf i mereu în ceamai bunăformă. Moddeadministrare: serecomandăotabletăpezi. FabricatînGerm ania 7008 •37denutriențiîntr-osingurătabletă •necesarulzilnicdeenergieșivitam inizare •întărește sistem ulim unitar •susținesănătateasistem uluinervos,osos șim uscular 764 22 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

DE-ÖKO-007 94.99 lei 15 ml Ulei,Pure Oregano Oil,Life Care® susținătornaturalalorganism ului Proprietățile acestui ulei natural de oregano se datorează principiului activ num it carvacrol, care reușește să distrugă bacterile din sistem ulnostru im unitar. Form ula exclusivă Ulei de Oregano Sălbatic acționează asupra întreguluiorganism șipoate f i adm inistratatâtintern,câtșiextern. Se utilzează doardiluatcu apă,uleide m ăsline, lapte,m ieresausuc. Raportde diluare:1:20- 1:50 (1:20- o parte ulei oregano/20 părțiproduscu ce se diluează;1:50-o parte ulei oregano/50 părți produs cu ce se diluează). FabricatînGerm ania •form ulăexclusivăcuuleideoreganosălbatic •spectrulargdeacoperire •uzintern/ extern •susținătornaturalalorganism ului 23 produs concentrat SĂNĂTATEȘIMUNITATE 5% 4053 REDUCERE

7100 M atcha Ecologică,Life Care® antioxidant Matcha este o formă concentrată de ceaiverde sub formă de pudră care este utilzată de secole în China și Japoniaîncadrulceremonieiceaiuluișipentruamenține călugări budiști concentrați și vigilenți pe parcursul meditaților.De fapt,termenulmatcha șipronunția sa (maa-chuh)suntderivate din cuvintele japoneze care înseamnă„pământ”și„ceai”. •îmbunătățeștememoriașicreșteputereadeconcentrare •areacțiuneenergizantă •contribuielaîntărireasistem uluim unitar •detoxif iazăorganism ulnaturalșief icient •susținelongevitatea FabricatînGerm ania 74.99 lei 17% REDUCERE 70 g Recomandaredeconsum: sepoateconsumaoporțiepezi. DE-ÖKO-007 SMOOTHIE TEA LAT E 24 SĂNĂTATEȘIMUNITATE Sursăconcentratădenutrienți,cuoaromăputernică,distinctă.Datorităutilzăriîntregifrunzede Camelia Sinensisșia procesuluide măcinare,ceaiulverde matcha oferă de zece orimaimulti antioxidanțidecâtoceașcăobișnuitădeceaiverde.Conținutulbogatdeclorof ilăoferăproprietăți antioxidante,destimulareasistemuluimunitarșidealcalinizareaorganismului. Gustplăcut,ușorde preparat,excelentă în regimulvegan sau vegetarian.Utilzărivariate,se poateconsumaînceai,smoothie,latesauîndiferitepreparateculinare.

109.99 lei 10bucx10ml Fabricatîn Germania Fiole,cu lăptișorde m atcă șiextract din polen de flori,Life Care® echilbrulnaturalalcorpului Lăptișorulde m atcă este un ingredientnaturalplin de vitamine şinutrienţicare sporește puterea de apărareaorganism uluiînfaţaagenţilorpatogenișivitalizeazăcorpulîntr-unm odnatural.Unaltrolim portant alăptișoruluidem atcăesteaceladeaechilbrafuncțileepiderm eideoareceareproprietățirem arcabile de regenerarecelulară. Polenulde albine susține sistem ulim unitarșiajută la refacerea țesuturilor. Vitamina E naturală din extractulde germenide grâu șiboabe de soia,contribuie la protecția celulelor îm potriva stresuluioxidativ. Bobiţele de socșiacerola suntfurnizoriexcelențiaivitam ineiCnaturale.Vitam inaCcreșteabsorbțiade f ierșicontribuie la un metabolism normalșila diminuarea oboseli.În plus,ea contribuie la funcționarea normalăasistemuluimunitarșiasistemuluinervos. M od de adm inistrare:se bea o f iolă cu înghițiturim icișif iecare înghițitură se păstrează în gură timpdecâtevasecundesausepoateamestecaculichid. 8% REDUCERE 7077 Cuocompozițiedepeste20devitamineși m ineraleesențialebuneifuncționăria organism ului(deex.Vit.C,E,A,D3,B6,B9, calciu,m agneziu,f ier,zincetc)M ultiPlusVit: Moddeadministrare:se recom andă1-2capsule/zi. FabricatînGerm ania • dim inueazăstăriledeoboseală • ajută la întărirea sistem uluiosos, im unitarșinervos • sursădeforțășienergie 59.99 lei 30capsule M ultiPlusVit,cu vitam ine șim inerale,Life Care® m ultivitam ineșim inerale 7610 25 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

477 476 FĂRĂ GLUTEN FĂRĂ COLORANŢISAU CONSERVANŢI •eliminăsenzațiadedisconfortîn momentultusei •calm eazăcăilerespiratori •auacțiuneemolientă •susținorganismul BE-BIO-02 FabricatînBelgia FĂRĂ GLUTEN FĂRĂ COLORANŢISAU CONSERVANŢI FabricatînBelgia Bom boane pentru gât, cu salvie BIO,Life Care® m enținsănătateagâtuluiși afaringelui Bom boane pentru tuse, cu echinacea BIO,Life Care® ajutălacalm areairitațilorgâtului șia tusei 22.99 lei 45 g •m enținsănătateagâtuluișiafaringelui •stim uleazăsistem ulim unitar •ajutălacalm areatuseișiadurerilorîngât •ușureazărespirațiaprindecongestionarea faringelui 26 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 431 67.99 lei Esteunprodusterapeuticpentrugâtși căile respiratori. Siropul este o com binație din m iere f ină din f lori,cu ulei de fenicul și cimbru, are efect calmant șieste un ajutor naturalîn cazulafecțiunilorcauzate de tuse sau iritați. Nu conține aditivi, arom e artif iciale,coloranțișiîndulcitori. FabricatînGerm ania DE-ÖKO-001 Sirop ECO cu feniculși cim bru,Life Care® com batetuseaseacă 250 ml

Inf lam ația de la nivelulcavități bucale sau a faringeluigenerează senzația de disconfortîn gât.Agenți patogenicum suntviruși,bacterile sau diferitele răceli, suntprincipalifactorice provoacădisconfortsauiritațiale gâtuluișiale faringelui. Sim ptom ele gâtuluiiritatse potm anifesta prin dif icultățila înghițire,dureriîn gât, răgușeală,senzație de usturim e în gât,înroșirea șium f larea am igdalelor șia faringelui. Mod de administrare: se recomandă adm inistrarea a 1-3 pufuriprin apăsarea recipientuluide maximum 3 oripe zi,în funcțiedenecesitate. Recomandatdoarpersoanelorîncepând delavârstade3ani. Fabricatîn Italia •efectcalm antasupragâtuluiritat •proprietățiregeneratoare •confortrespirator LarynxForte,spray pentru gât, cu gălbenele BIO,Life Care® protejeazăgâtulșicavitateabucală 48.99 lei 20 ml 7085 2% REDUCERE 27 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

24.99 lei 30g(20X1.5g) Unamestecdeliciosdefructeși ghim bir,ce oferăvitalitate organism uluișisporește randam entulf izicșim ental. Ghim birulare proprietățitonice și energizante,ajutălaelim inarea toxinelordinorganism și stim uleazăcirculațiasanguinăla nivelcerebral.Portocalele reprezintăosursăbogatăde vitam inaCșicontribuielaîntărirea sistem uluim unitar,f indunbun aliatalorganism uluiînsezonul rece. Moddepreparare:Pentruoporție sefoloseșteunpliculețpestecare seadaugă250mlapăclocotită.Se lasălainfuzattimpde15minute, dupăcaresepoateconsuma. Dozare:2-3cănipezi. FabricatînUE CeaiEco cu ghim birșiportocale, pentru energizare,Life Care® energizeazășivitalizeazăorganism ul 567 RO-ECO-008 RO-ECO-008 570 CeaiEco îm potriva tuseiși pentru expectoraţi,Life Care® expectorantșiantitusiv CeaiulBronhialesteunceai dinplante,idealpentru com baterea tuseișibronșitei. Stim uleazăexpectorațiași eliberează căile respiratori. Acestceaiareproprietăți em oliente,cicatrizante și antim icrobienedatorită m ucilagilor,saponinelorși uleiuriloresențialecese regăsescînpătlagină.Se recomandă2-3cănideceaipe zi,persoanelorpeste6ani. FabricatînUE 30g(20x1.5g) 23.99 lei 28 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

CeaiEco din plante șifructe, pentru im unitate,Life Care® susține sistem ulim unitar 36g(20x1.8g) 24.99 lei UnceaiBIO plăcutarom at, dintr-unamestecspecialde cătină,m ăceșe,m entă,m ere, portocale șihibiscuscare susține sistem ulim unitar,digestivșiajută lacurățareaorganism ului.Planta tropicalădeHibiscusprotejează celuleledinorganism destresul oxidativ,cu efectrelaxant.M erele șiportocalelesuntbogateîn vitam inaC,caresusține capacitateacorpuluideaseapăra defactoriexternidăunători. FabricatînUE 573 RO-ECO-008 RO-ECO-008 CeaiEco din plante șifructe, pentru copi,Life Care® susține sistem ulim unitar CeaiulconțineplanteBIO atent selecționate,precum cătină,m ăceșe, gălbeneleșiroiniță,adevărate prietenealesistem uluim unitar,dar șiale sistem uluidigestiv.Cătina m ai estenum itătezauruldevitam inaC saureginavitam ineiC. Seconsumă1canăpezidecătre copipeste9luni,sau2-3cănipezi decătrecopipeste3ani. FabricatînUE 30g(20x1.5g) 18.88 lei 574 29 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

860 99.99 lei 237 ml Suplim entalim entarlichid cu vitam ina CșiCalciu,pentru sistem ulim unitar,Life Care® întărește sistem ulim unitar Antioxidantputernic,ce ajutăorganism ulslăbitsă lupte îm potriva radicalior liberi. Ajută și la am eliorarearăcelior. •întărește sistem ulim unitar •luptăîm potrivaradicaliorliberi •am elioreazăsim ptom elerăceli •contribuielaabsorbțiaf ierului înorganism Serecomandăolingurăpezi. FabricatînSUA 7080 •ajutălaf ixareacalciuluiînoase •m enținesănătateasistem uluim uscular •contribuielasănătateaoaselorșiadinților Serecomandăopicătură pezi,dela vârstade1an. Suplim entalim entaresențialpentru creșterea și dezvoltarea norm ală a oaselor, a dinților șia sistemuluimunitarpentruceimici. FabricatînGerm ania Vitam ina D3,picăturipentru copi,5 m cg (400 UI),Life Care® m enținesănătateaoaselor 54.99 lei 25 ml 30 SĂNĂTATEȘIMUNITATE MultiPlusVitKIDS,cu vitam ine șicalciu pentru copi,Life Care® form ulăcom plexăesențială pentrudezvoltare 54.99 lei Din grijă pentru ceimiciam conceputo rețetă specialăcuom ultitudinedevitam ine(C,E,B1, B2, B3, B5, B6 și D3) și calciu, necesare creșteriarm onioase a m icuților: •rolimportantîn metabolismulenergetic •susținebunafuncționareasistemuluinervos •m enținesănătateaoaselorșiadinților •bogatîncalciușivitam inaD3 Serecomandă2tabletepezicopilor peste3ani. FabricatînGerm ania 30tableteursuleţi 7620 ultim adată încatalog ultim adată încatalog

• soluție naturalăîm potrivarăcelișigripei • susține sistem ulim unitar • poatef ifolositdeîntreagafam ile • efectrapid EchinaPluscu echinaceea, propolisșivitam ina C,Life Care® susține sistem ulim unitar În rețeta noastră specială,pe lângă cunoscutele echinaceea șipropolis,se regăsește șiextract apos din scoarță de Larix laricina (Zada), un ingredient revoluționar, recunoscut la nivel m ondial pentru proprietățile extraordinare de suportpentrusistemulimunitar. Nu conţine substanţe cu potenţialalergenic! Se adm inistrează prin dizolvare în 200 m lapă caldă,1-3 plicuri/zi.Este recom andatăcopilorcu vârstapeste2ani(unpliculețpezi)șiadulților. FabricatînUE 43.99 lei 10pliculețe 50g 856 45.99 lei Ultim ateIm m uno,cu acerola șisalcie BIO,Life Care® susține sistem ulim unitar Ultim ateIm m uno,cu acerola șisalcie BIO,Life Care® este suplim entul alim entar ce ajută în am eliorarea simptomelorneplăcute ale gripeişirăceli,cum sunt febra,durerile de cap,durerile m usculare șiarticulare. •întărește sistem ulim unitar •am elioreazăsim ptom elegripeișirăceli •înlăturădureriledecap •relaxeazăm usculatura Mod de administrare:se recomandă o tabletă pe zi, doarpersoanelorîncepânddelavârstade16ani. FabricatînGerm ania 7040 30tablete 31 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Extractde ciupercă Reishi, 400 m g,Life Care® întărește sistem ulim unitar Ciuperca Reishieste extrem de apreciată în lum ea asiatică de mi de anișireprezintă unuldintre cele m aivechisim boluriale bunăstări șilongevități. Reishisau Ganoderma Lucidum a fostutilzată încă din antichitate ca tonic, adaptogen și imunostimulator alorganismului.Are un gustamar, lem nos,darcuproprietățiextraordinaredeprevenire a răcelior și virozelor. Totodată, îm bunătățește capacitateanaturalăde apărare aorganism ului,prin sporireaproducțieidecelulealesistem uluim unitar. Conținutulde proteine,vitam ine șiam inoacizi,și concentrația m are de sărurim inerale precum zincul, magneziul, calciul, germaniul organic și polizaharidele contribuie la reducerea tensiuni arteriale și la susținerea longevități și vitalități organism ului. Se recomandă2 capsule pe zidupămasă,începând cuvârstade16ani. FabricatînGerm ania 56.99 lei 30capsule 7081 Sespunedesprepropoliscăestecelmaiputernicantibioticnatural dinlum e,și,cusiguranță,prim uldescoperitdeoam enidinistorie. Propolisuleste un amestec de substanțe provenite din natură, colectate de albine șidepozitate în stup:uleiuri,rășină,balsam uri, polenșiceară. Efectulsău antibioticuim itorse datorează uneisubstanțe num ite galangin,care stim ulează rezistența sistem uluiim unitar.În plus, propolisuleste bogatșiîn vitaminele A,B1,B2,B3 șiC,în calciu, magneziu,zinc,f ier,silcon,potasiu,fosforșicupru,darșiîn alte m ineraleesențiale. Serecomandă1capsulăpezi persoanelorpeste16ani. FabricatînGerm ania 49.99 lei Propolis,Life Care® întăreșteim unitatea 30capsule 737 • întărește sistem ulim unitar • protejeazăsănătatea generalăaorganismului • bogatînvitam ineșim inerale 32 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Zinc,Life Care® activeazăfuncțile celulare Zinculesteunoligoelementmineralindispensabilorganismuluișieste im portantîn:creștereașidezvoltarealui,în funcțile neurologice șide reproducere,darm aialesînsusținereasistem uluim unitar. Pentruun niveloptim dezincșiun organism sănătosestenecesarăo alim entație corectășicâtm aivariată. Moddeadministrare:serecomandă otabletăpezi. FabricatînGerm ania Zinculare un rolestenţialîn: •bunafuncţionareasistemuluimunitarșiametabolismuluicelular curoluldearespingeagenţipatogeni,reducândastfelseveritatea șiduratavirozelorsauarăcelior •m enținereasim țuriloractivecum arf igustulșim irosul •înform areaoaselorșiîncreșterea țesuturilor–zinculajută la absorbția calciuluiînoase,m enținândastfel sănătatealor,câtșirefacereaîncaz de fracturi •îm bunătățește circulația sanguină șifuncțilecognitive-zinculm enține echilbrulfuncțilorcerebrale șieste esențialîndezvoltareacreierului •la formarea colagenuluipentru a m enține sănătateapieli,apăruluiși aunghilorsănătoase 7074 30.99 lei 30tablete 30capsule DE-ÖKO-007 Colostrum Ecologic,400 m g,Life Care® anticorpipentruim unitate 74.99 lei Flora intestinală este reprezentată de totalitatea m icroorganism elor regăsite lanivelultubuluidigestiv. O bună funcționare a organismuluieste determinată de o f loră intestinalăcâtm aidiversăcaretrebuiepăstratăînechilbru. Colostrum ECO ajutălaasim ilareanutriențilorcefavorizeazăcreșterea niveluluide energie,asigură echilbrulsistemuluiimunitar,susține sănătateatractuluidigestivșiajutălarefacereațesuturilornervoase, osoaseșim usculare. Serecomandă2 capsulepeziadulților și1capsulăpezi copilorîncepândcu vârstade6ani. FabricatînGerm ania 7070 33 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5