Catalog Life Care Republica Moldova toamna - iarna 2024

Fi DIRECTOR EXECUTIV Life Care® DIRECTORPLUS=DUBLAREDECOMISION Haisăfacem baniîmpreună! În Life Care® TU alegicâtvreisă câștigi! Eștilaînceputdedrum înLifeCare®?Aitoatem otivelesăcrești!Noiîţidublăm com isionulderețeapecareîlcâștigi! Cum?PrinProgramulDIRECTORPlus! Ce aide făcut? - NueștiîncăPartenerLifeCare®?Ialegăturacupersoanacareți-aînm ânatacestcatalog; - EștidejaPartenerLifeCare®?IalegăturacuSponsorul/ Liderul/ Diam antulechipeidincarefaciparte. Pornește de lanevoile tale șiale fam ileitale șitransform ă-le în obiective:săîțiplăteștiratalabanca,să renoveziapartam entul,săplăteștistudilecopilor,săpleciînexcursi,săîțicum periom așinănouăsausă îțiconstruieșticasavisurilortale… toateacesteapotdevenirealitate,dacăfacețiunplandelucrubinepus lapunct. Doarde tine depinde! Eitevorajutasăteînscriînprogram șivețifaceunplandelucrusustenabil. Ac esează GRATUITProgram ulDirectorPlusșiaișansa să câștigim inim 500 EURO: înmedieînluniledeprogram; celpuțin500euroînf iecarelunăpostabsolvireprogram. Dublează-ți bonusul/f iecare nivel! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 700 1100 1500 2300 2800 3400 3900 4500 1 4 7 9 11 14 17 17 17 50 100 150 250 300 700 800 900 1000 Nivel PVA NP EURO Ceaidefăcut? Com isionlunarestim at (rețea+DirectorPlus + Recom anzișicâștigi) Program exclusivpentrum em briînClub,parteneriLifeCare® 109 BANIȘIANTREPRENORIAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5