Catalog Life Care Republica Moldova toamna - iarna 2024

ETIMPULsăaisuc esîn Avem 4 m aricategori: Apropo,fiecare categorie conţine șim ateriale sem nalizate corespunzător: Ia acum ATITUDINEA de LiderLife Care® șisetează-ţica obiectiv SUC ESUL! 1. Com pania: CineesteLifeCare®? Scurtistoric M isiune.Viziune.Valori.Prom isiune ProduseleLifeCare® Cum livrăm ? 2. Afacerea: Benefici Instrumente Griladerecompensare Term inologie:Titulaturișiniveluride calif icare PrincipidebazoaleactivitățiunuiLiderLifeCare® 3. Câștigurile: Cum câștigiîn Life Care®? Bonusuriderețea Construcția retelei Sim ulare venit 4. Cam panile: Cam panișiprogram edestim ulare acreșteriechipeitaleșim plicita afaceritale Cu fiecare pas,eștim aiaproape de visultău! Venim înajutorultăucucam pani,program edestim ulare,webinarideînvățareșiolibrărieonline–LifeCareAcadem y! Clickpeeleșif iecareteducelam aterialulcorespunzătordinLifeCareAcadem ysaudepe w w w .club.life-care.com. Nuaiac eslatoate?IalegăturacuSponsorul/ Liderul/ Diam antuldinacăruiechipăfaciparte–înseam năcăai nevoie de sprijnulșiexplicațile lui! Sim plu câtaizice Happy every day! Care suntprincipalele avantaje: - Ailaîndemână„Ghiduldesuc esLifeCare”; - Ailaîndem ânăm aterialeleșinform ațilenecesarepentrustrategialunară; - Înțelegișiexplicim aiușorcaresunt„prim ipași”; - Poțif ioriundeaiac eslainternetșidepeoricedispozitiv(laptop,tabletă,telefon); - Poțiînțelegemaiușorcampanileșinstrumentele; - Ailibertateadeaalegecaresuntcampaniledeinterespentrutineșicum sămaximizezibenef icile; - Aif lexibiltateadeasim ulacâtvreisăcâștigi,subatentaîndrum areasponsorului/ liderului/ diam antuluiechipeidincarefaceparte; - Sim ulezicunoipartenerivenitulpecareîlpotcâștiga; - Parcurgimaterialelealăturideoamenilaînceputdedrum șieitepotîntrebadoardetali; - Poțisăîțifaciostrategiedeîndeplinireaobiectivelorm aiușoralăridesponsorul/ liderul/ diam antulechipeidincarefaceparte; - Poțicoordonamaiușorechipadeladistanță; - Realizeziîntâlniri1la1,onlinesauoff linepentruprincipaleleexplicați; - Înveținoipartenericum sădevinăliderișicum săduplicem aiușorafacereaLifeCare®. Șitoate acestea potfidin confortulcaseitale! Poțicăutadupăcuvintelecheie,poțisăprintezinform ațiledorite,săledescarcisausăledaim aideparte.Toateacesteaprintr-unsingurclick! Online Ușor Practic Și,în com pletarea acestora,cu Ghidulde SUC ESLife Care®,în varianta interactivă! 112 EDUCAȚIEȘIDEZVOLTAREPERSONALĂ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5